Jätkusuutlikkus on meie edasiviiv jõud

Enamus inimesi tänapäeval teadvustavad endale, et peamine kliimasoojenemise põhjus on inimtegevus. Kasvuhoone- ja muud heitgaasid mõjutavad atmosfääri ning põhjustavad kliima, veetaseme ning sademete hulga muutusi. Neid muutusi saame me oma tegevusega leevendada.

Jätkusuutlikkus on üheks tähtsaimaks tingimuseks meie klientidele, tarnijatele, aktsionäridele ja lõppkasutajatele. See suund on märkimisväärne võimalus kui ka suur väljakutse. Paroc tahab olla selles esirinnas.

Aastate käigus oleme keskendunud nii keskkonna, sotsiaalse kui ka majandusliku lühi- ja pikaajalisele jätkusuutlikkusele, arendades süsteeme, mille märksõnadeks on ressursi- ja energiatõhusus. Viimastel aastatel oleme algatanud mitmeid ning osalenud mitmetes projektides, mille teemad on puudutanud kõike alustades meie toodete keskkonnamõjust lõpetades teadmistega, kuidas ehitada energiasäästlikke maju ning kuidas teostada energiasäästlikke renoveerimisi võimalikult mõistliku hinnaga.

Me saame uhkusega öelda, et oleme olnud teerajajaks nii energiasäästliku maja kontseptsiooni kui ka tipptasemel idee, kuidas teostada energiasäästlikuse uuendustöid hinnasäästlikult, loomisel. Me arendame oma tooteid eesmärgiga vähendada energiatarbimist tehiskeskkonnas – sealjuures unustamata esteetilisi väärtusi. Tehiskkeskkonnad moodustavad 40% kogu EL-i energiatarbimisest. See näitab, kui suur on võimalus muutusteks.

Me arendame oma lahendusi, nii et nad oleks vastavuses jätkusuutlikkusega, mida vajavad meie lõppkasutajad ja tarbijad. Seega on väljakutse meile suur ning võimalused veelgi suuremad. Me oleme asunud samm-sammult järgima jätkusuutlikkust oma tegevuses.

Nendel lehekülgedel saate te näha, kuhu me oleme jõudnud, mida oleme seni saavutanud ning mis on meie eesmärgid tulevikuks.