Investeeri tervesse kodusse

Ismintinga investicija

Maailma Terviseorganisatsioon on teinud kindlaks, et me veedame koguni 90% oma ajast siseruumides. Kodu, kontor, lasteaed, kool, kaubanduskeskused, spordiklubid, meelelahutuskompleksid ja hotellid on nüüdseks saanud meie elu lahutamatuks osaks. Eeldatavasti ei mõtle me kuigi sageli nende hoonete seisukorra peale – kas need on kvaliteetsed ja ohutud ning kuidas mõjutavad meie tervist.

Investeering hoonete energiatõhususse, tulekindlusesse ja heliisolatsiooni on pikaajaline investeering, mille kasu seisneb mugavuses, ohutuses ning ruumide kasutus- ja küttekulude vähenemises.

Miks tasub valida kivivill PAROC?

Mazina islaidas sildymuiEesti inimeste sissetulekutest kulub keskeltläbi veerand oma eluaseme kütmiseks. Küttekulude vähendamine säästaks seega oluliselt pere rahakotti.

Uue hoone ehitamisel või vanade renoveerimisel projekteeritakse soojustus nii, et see vastaks vähemalt normide järgi ette nähtud energiatõhususklassi nõuetele. Õigesti soojustatud ehitisi peab vähem kütma, tänu millele mitte ainult ei hoita kokku küttekuludelt, vaid kasutatakse vähem ka taastumatuid energiaallikaid. Nii säästame niigi piiratud energiaressurssi, saastame vähem keskkonda ja panustame kliimamuutuste aeglustamisse.

Kõige enam kaob soojust piirete – seinte, põranda ja katuse kaudu. Sellepärast tuleb nende soojustamisele pöörata erilist tähelepanu ning valida oskuslikult piirete konstruktsioonilahendused ja arvutada välja vajalik soojusisolatsioonikihtide paksus. Piltlikult öeldes, tuleb hoone riietada termoisolatsiooni-kasukasse.

Õigesti projekteeritud ja paigaldatud piirdesoojustus aeglustab soojuse väljaliikumist ning vähendab seeläbi siseruumi kütmise vajadust ja hoone küttekulusid.

PAROCis täiustatakse pidevalt kivivillatooteid ja energiatõhusate hoonete piirdekonstruktsiooni lahendusi ning osaletakse mitmel pool Euroopas energiatõhusate hoonete projekteerimisel ja ehitamisel. Samuti teeme koostööd teadlaste, projekteerijate ja ehitajatega ning rakendame oma teadmisi ja kogemust Eestis. PAROC pakub uute ja renoveeritavate hoonete soojustamiseks tõhusaid ja vastupidavaid termoisolatsioonimaterjale ning projekteerijatele ja ehitajatele pidevalt uuendatavaid piirdesoojustuse konstruktsioonilahendusi.

Pakub hubasustTänapäeval ei tähenda hoone enam pelgalt kaitset külma, kuuma, vihma, lume, tuule ja müra eest. Oluline on ka hoone mikrokliima ja hubasus, kuna siseruumid peavad olema sobivate tingimustega nii tööks kui puhkuseks.

Ruumide mikrokliima luuakse ja seda hoitakse kütte- ja õhutussüsteemide kaudu, mis tagavad sobiva temperatuuri, niiskuse ja õhuringluse. Hoones viibivad inimesed ei pruugi aga end sellest hoolimata hästi tunda, kui sisepiirete pinnad on külmad, ruumide õhutemperatuur reageerib välistemperatuuri muutustele ja tuulekiiruse vaheldumisele või ruumides läheb päikese käes palavaks ja inimesi segab alatasa hoone muudest osadest või väljastpoolt tulev müra.

Nende probleemide lahendamiseks tuleb hoone välis- ja sisepiirded õigesti isoleerida.

Kui PAROCi soovitatavaid soojustuslahendusi õigesti ellu viia ja hoone väliskonstruktsioonid kivivillatoodetega kvaliteetselt soojustada, erineb hoone sisepindade temperatuur ruumi õhutemperatuurist vaid õige pisut, lisaks ei teki ruumides tõmbetuult ja piirded tõkestavad hästi ka müra.

 

Isoleerib hästi heli

Üheks kiiremini kasvavaks elukeskkonna saasteallikaks on müra. Linnatranspordi, kodutehnika, heli- ja videoseadmete tekitatava müra tase on viimase 15–20 aasta jooksul tõusnud umbes 10 detsibelli. Inimese kõrva jaoks tähendab see kaks korda valjemat müra. Maailma Terviseorganisatsioon märgib, et müra häirib meie puhkust ja und ning takistab töötades või õppides keskendumast. Mürarikkas keskkonnas viibivad inimesed ärrituvad kergemini, nende psüühiline tervis kannatab, arenevad hüpertensioon ja südame isheemiatõbi. Müra tekitavatest tehnikavahenditest on keeruline loobuda, sellepärast peavad ruumid, kus inimene veedab suurema osa oma ajast, olema hästi isoleeritud nii ümbruses leviva müra kui ka hoones asuvate müraallikate eest.

Müratõkke ja ruumide akustika projekteerimisel tuleb lahendada müra isoleerimise ja summutamise küsimused. Tõhusalt müra summutav konstruktsioon peab olema massiivne, poorne ja mitmekihiline. PAROCi kivivill on poorne materjal, mida kasutatakse sageli mitmekihilistes konstruktsioonides. Hoone fassaadis ja katuses kasutatavad PAROCi kivivillatooted kaitsevad siseruume väljaspool tekkiva müra eest, sisepiiretesse ja kattekonstruktsioonidesse paigaldatud kivivill tõkestab hoones tekkiva müra leviku. PAROCi kivivill neelab hästi heli (heli neeldumise koefitsient α on 1 ehk üks paremaid näitajaid).  

Seinad saavad “hingata”Hoone üks suuremaid vaenlasi on niiskus. Kui niiskus satub hoone konstruktsioonidesse, hakkavad need lagunema. Kõrge niiskustase halvendab ka siseruumide mikrokliimat. Ruumidesse võib sigineda hallitus, tekkida ebameeldiv lõhn või muud tervist kahjustavad tegurid.

Seega on väga tähtis valida ehitusel sobivad isolatsioonimaterjalid, et hoone eluiga oleks pikk ja siseruumid tervislikud. PAROCi kivivill laseb veeauru hästi läbi, mille tõttu tungib niiskus kerge vaevaga läbi kivivillakihi ja eraldub õigesti paigaldatud konstruktsioonist. Seda nimetatakse “hingavaks” seinaks. Kui vill puutub kokku niiskusega, aurustub see kiiresti ja piirded saavad taas kuivaks. Ka pärast seda, kui PAROCi kivivill saab niiskeks, püsivad kuivanud villal kõik selle soojus-, heli- ja tuletõkkeomadused.

Seepärast aitab kivivilla kasutamine hoone konstruktsioonides lisaks meeldiva keskkonna loomisele vältida ka ettenägematuid remondikulusid. 

 

See ei põle

Keskkond, milles me elame, muutub väga kiiresti. Naturaalsed materjalid on meie kodudes asendunud paljuski sünteetiliste polümeertoodetega, nii näiteks kasutatakse linaste kardinate asemel kapronit, suur osa rõivaist on samuti valmistatud kunstkiust. Rääkimata veel mööblist, nõudest ja tehnikast. Euroopa Tuleohutusorganisatsiooni (FSEU) andmetel oli 1950. aastatel tulekahju korral aeg süttimisest leekide järsu levikuni keskmiselt 15 minutit. 25 aastat hiljem oli see aeg FSEU andmetel kahanenud 5 minutini, nüüd võib tuli lõõmama hakata juba 3 minutiga.

Isolatsioonimaterjalid on tulekahju põhjuseks harva, kuid kui rääkida ohutusest, tuleb silmas pidada, kas need aitavad vähendada tulekahju riski ja tagajärgi. Oluline on teada, et kui kasutame materjale, mis põlevad, aitame kaasa tule suuremale levikule. Tulekahju puhkedes on üks määravamaid asju aeg – kui palju meil on aega inimeste ja eluks hädavajalike asjade päästmiseks ning kui palju jääb aega tule leviku peatamiseks.

PAROCi kivivilla valmistatakse mittepõlevast toorainest - kivist. Peaaegu kõiki mineraalvilla sorte klassifitseeritakse mittepõlevaks, kuid PAROCi kivivilla iseloomustab eriti kõrge (ligikaudu 1000 °C) sulamistemperatuur, seepärast kaitseb see vill konstruktsioone tule eest kauem. Enamik PAROCi katteta kivivillatooteid kuulub põlemisklassifikatsiooni järgi kõige ohutumasse ehk A1 klassi, niisiis sobivad need soojustõkkena kasutamiseks konstruktsioonides, millele on kehtestatud väga ranged tuleohutusnõuded.

PAROCi kivivilla ainulaadseid omadusi kasutatakse konstruktsioonide tulekaitseks vundamendist katuseni. Metall- ja raudbetoonkonstruktsioonide tulekaitseks on loodud erilahendused, mis on teaduslaborites läbi katsetatud. 

Praegusajal eelistame pahatihti kõige odavamat soojusisolatsiooni, pööramata tähelepanu selle eripäradele ning lootes, et teeme nõnda parima ja säästlikema valiku. PAROCi kivivillaga soojustamine loob esmapilgul ehk raskesti mõõdetavaid, ent väga tähtsaid väärtuseid: parema elukeskkonna ning turvalisema, hubasema ja kestvama eluaseme. 

Põhjamaine kogemus

Juba aastakümneid oleme oma vastupidavate puna-valgetriibuliste isolatsioonilahendustega kaitsnud põhjamaiseid kodusid ja muid hooneid kõleda talve ja äärmuslike ilmastikutingimuste eest. Keskkond, milles me elame ja töötame, muutub pidevalt. Meie elu- ja tööhooned vananevad, kiiresti arenevad tehnoloogiad aga suruvad isolatsioonilahendustele peale üha rangemaid nõudeid. PAROC pakub rikkalikku tootevalikut ning isolatsioonilahendusi erinevateks lahendusteks ja olukordadeks.

PAROC on osalenud energiatõhusate hoonete ehitustehnoloogiate ja -lahenduste arendamise käigus aktiivselt Rootsis ja Soomes esimeste passiivmajade projekteerimisel ja ehitamisel.

Pöörame suurt tähelepanu ka renoveeritavatele hoonetele. PAROC on algatanud mitu energiatõhusa renoveerimise projekti. Professionaalsete partnerite abiga oleme ellu viinud vana korterelamu Innova ja eramajade RenZeroTM moderniseerimise projektid Põhjamaades. Nende projektide puhul ei ole tegu pelgalt hoone eri osade nagu seinte või katuse soojustuslahendustega, vaid kogu hoone moderniseerimise kompleksprojektidega. Sellega on lahendatud hoone ventilatsiooni, õhutiheduse, piirete soojustuse, läbipaistvate piirete paigalduse ja soojussildade mõju vähendamise küsimused.

Oleme Paroc’is oma tootmise oskusteavet arendanud alates 1930ndatest. Täna oleme juhtivaks isoleertoodete varustajaks Soomes, Rootsis ja Balti riikides.

Looduse loodud, inimese täiustatud

Kui Hawaiil hakkab Kilauea vulkaan purskama, valguvad laavajoad mööda mäenõlva alla ning jumalanna Pele juuksed katavad kogu saare. Nii nimetasid sealsed elanikud ühte laava vormidest – õhukesi ja muredaid laavakiude. Jumalanna Pele juuksed köitsid ka teadlaste tähelepanu ning 1870. aastatel loodud tehnoloogia põhjal hakati loodusest saadud inspiratsiooni ajel tootma tööstuslikku kivivilla.

PAROCi kivivill valmib sarnaselt loodusega vulkaanilist päritolu kivimitest: basaldist, gabrost, oliviinist ja dolomiidist, mis sulatatakse kõrgel (1500 °C) temperatuuril. Liikumatu õhk isoleerib hästi soojust. Kivivillas PAROC suletakse õhk väikestesse kivivillakiust loodud pooridesse, nõnda saadakse pikaealisest ja mittepõlevast kivist mittepõlev, kauakestev ja hästi soojust pidav kivivill. 95–99% kivivillatoodete mahust moodustab pooridesse suletud liikumatu õhk.

Mõne aasta eest tähistasime Rootsis juba kivivilla tootmise 75. juubelit ja Soomes 50. sünnipäeva.