PAROC® Cortex™ - Tuule- ja tulekindel lahendus ventileeritavatele fassaadidele

PAROC Cortexi tootegrupi moodustavad kahte tüüpi plaadid – PAROC Cortexi tuuletõkkeplaadid ja PAROC Cortex One’i ühekihilised ventileeritavates seintes kasutatavad soojustusplaadid. Nende plaatide eripära on see, et nad on kaetud valget või musta värvi kattega, mis ei põle ega lase õhku läbi, aga laseb läbi veeauru. PAROC Cortexi tooteid saab kasutada ka väga intensiivselt ventileeritavate seinte soojustuseks või kaitseks tuule eest.

Miks PAROC Cortex?

PAROC Cortex

Tuuletõkkematerjal
PAROC Cortexi ja PAROC Cortex One’i plaadid lasevad läbi veeauru, aga väga vähe õhku. Tänu nendele omadustele kasutatakse PAROC Cortexit universaalsete soojusisolatsiooniplaatide kaitseks tuule eest ja PAROC Cortex One’i ühekihilise soojusisolatsiooniplaadina ventileeritavates seinakonstruktsioonides.

Ohutu kasutada ventileeritavate seinte konstruktsioonides
Kõik PAROC Cortexi gruppi kuuluvad materjalid ei põle ja vastavad A2- s1, d0 tulekindlusklassile (euroklass). Seetõttu võib neid ventileeritavates seintes kasutada piiranguteta.

Usaldusväärne ja efektiivne
Ventileeritavate seinte konstruktsioonidesse paigaldatud PAROC® Cortex™ ja PAROC® Cortex One™ plaadid lasevad suurepäraselt läbi veeauru, hoiavad kinni õhku ja tänu oma tulekindlusele aitavad kaasa hoone tuleohutuse tõstmisele. Tänu oma pikale kasutuseale ja soojuskadude vähendamise omadustele vähendavad nad ka hoone kasutamise kulusid. 

Lõpuleviidud lahendus
Kuna need plaadid lasevad õhku läbi erakordselt vähe, muutub plaatide vahede, nurkade ja avauste ääres olevate kohtade isoleerimine eriti tähtsaks. Seetõttu ei paku ettevõte Paroc mitte ainult soojustusisolatsiooniplaate, vaid kogu süsteemi koos tihendusmaterjalidega.

Lihtne ja mugav töötada
PAROC Cortexi ja PAROC Cortex One’i plaate on lihtne lõigata ja paigaldada, nende abil saab lihtsasti ja kiiresti valmis kvaliteetse isolatsioonikihi, eriti veel siis, kui see on ühekihiline. Kui plaatide vahed, nurkade õmblused ja avauste ääred tihendada teibiga, moodustab see hoonele ühtse kaitsekihi.

Protsessid tuulutatavates fassaadides

Drėgmė

 

Loomulik konvektsioon on mehhanism, või õigemini soojusvahetuse protsess, kus õhu liikumine tekib ilma välise tuule mõjuta ainult õhu tiheduste vahest, mis omakorda tekib temperatuuride vahest. Loomulikus konvektsioonis soojeneb soojema keha ümber olev õhk, selle tihedus väheneb ja soe õhk tõuseb üles. Selle asemele aga liigub ümbritsev jahedam õhk. Siis soojeneb jälle jahedam õhk ja kirjeldatud protsess kordub. Nii tekibki konvektsiooniks kutsutav õhuvool, mis energiat alt üles liigutab. Selle protsessi liikumapanevaks jõuks on see, et õhu tihedus soojenedes väheneb, seega muutub soojenenud õhk ümbritsevast õhust kergemaks.

Sundkonvektsioon saab alguse tuulest, mis tekitab õhurõhu erinevusi hoone erinevates osades. Sundkonvektsiooni käigus võivad aset leida kaks soojusvahetuse protsessi. Õhu infiltratsioon läbi hoone välisseina sõltub seina välisküljele avalduvast rõhust ja selle seina õhutihedusest. Õhu tungimine seina soojustusse sõltub õhu rõhust tuulutusvahes ning tuuletõkke ja soojustuse õhutihedusest.

Õhu kokkupuutumine ehitusmaterjalide ja konstruktsioonidega tavaliselt probleeme ei tekita. Külla aga mõjub halvasti seinakonstruktsiooni tunginud niiske õhk ja niiskus. Seintesse tunginud õhuniiskus võib kondenseeruda struktuuri erinevatesse osadesse põhjustades tavalisest suurema niiskuse konvektsiooni.
Mistahes temperatuuril olev õhk sisaldab teatud määral soojust, mille hulk sõltub õhu erisoojusest ja temperatuuri erinevusest võrreldes ümbritseva keskkonnaga. Õhu liikumine erinevatesse keskkondadesse toob endaga kaasa soojuse liikumise läbi konstruktsiooni (soojuse konvektsioon).

Niiskus võib seinastruktuuris liikuda tänu kahele mehhanismile, nendeks on difusioon ja konvektsioon. Niiskuse difusiooni all mõistame seda kui õhu niiskus või aur levivad, et kompenseerida õhu niiskuse hulka ja survet ümbritsevas keskkonnas. Selline niiskuse levimine on suhteliselt aeglane protsess. Niiskuse levimine tänu õhu liikumisele, mis toimub õhurõhu erinevuste tõttu on aga suhteliselt kiire protsess. Niiskuse konvektsioonina mõistamegi seda, et konstruktsioonis liikuvas õhus olev niiskus liigub selle õhuga kaasa. Kui õhk liigub soojemast keskkonnast külmemasse, kondenseerub osa selles olevast veeaurust jahedatele pindadele. Kui õhk liigub külmast keskkonnast soojemasse, siis kondenseerumist ei toimu.

Pea meeles!

Pfizer HelsinkiEhita õhutihedalt  

- hoone hea õhutihedus hoiab ära välisõhu sisenemise läbi seinakonstruktsiooni. Õhutihe kiht tuleb paigaldada nii, et seina ülejäänud konstruktsioone saab ehitada ilma seda kihti läbistamata. Nõudmised hoone õhutihedusele on reguleeritud ka eeskirjadega.

Pfizer HelsinkiEhita tuulekindlalt 

- selleks, et vähendada sundkonvektsiooni mõju, tuleb soojustuse peal kasutada tõhusat tuuletõket. Meie soovitame kasutada tuuletõkkeplaate, millel on spetsiaalne kate ja head tuuletõkke omadused. Nõuded tuuletõkke õhuläbitavusele on ka eeskirjadega reguleeritud. Näiteks põhjamaades on maksimaalne lubatud tuuletõkke õhuläbitavuse faktor lk< 10 • 10-6 m³/m² s Pa.

Pfizer HelsinkiKaitse niiskuse vastu   

– on väga oluline, et soojustus oleks kaitstud nii välise kui ka hoone seest tuleva niiskuse eest. Niiskus, mis liigub soojemast keskkonnast külmemasse võib seal kondenseeruda. Seega peavad sinad olema projekteeritud nii, et üleliigne niiskus liiguks konstruktsioonist välja. Ka tuuletõke peaks olema selline, mis laseb niiskusel endast läbi liikuda, et kondenseerumist vältida.

Quartet HElsinkiTuulutusega väliseinal on voodri taga õhuvahe 

Selle vahe eesmärk on tänu selles liikuvale õhule juhtida seinast välja üleliigne niiskus ja seda kuivana hoida, et soojustus õigesti töötaks. Õhu liikumine vahes toimub enamasti alt ülesse. Avaused, mille kaudu õhk vahesse siseneb, paiknevad seina alumises servas. Vahes õhk soojeneb, seob endasse niiskust ning tõuseb üles, väljudes konstruktsioonist seina ülemises servas asuvate avauste kaudu.