Renoveerimine – uus elukvaliteet

Hoone moderniseerimine või ka teisisõnu renoveerimine on suurepärane võimalus parandada eluruumide mikrokliima tingimusi, vähendada küttekulusid ja kasutada loodusressursse säästlikult. See on ühekordne investeering, mille tasuvus kestab kogu hoone kasutusaja. Kohe pärast renoveerimist muutuvad ruumid soojemaks ja hubasemaks, hoone saab kenama välimuse ning küttekulud kahanevad. Kaasajastatud hoone mikrokliima ja investeeringute tasuvus oleneb suurel määral hoone välispiirete soojustamiseks valitud lahendustest ja tehnosüsteemidest.

Ehkki soojustusmaterjal „peidetakse“ viimistluskihi alla, saadab selle kasutegur meid kogu maja või korteri kasutusaja vältel.

 

Miks tasub eluaseme renoveerimisel valida soojustamiseks Paroci kivivill?

 

Kuivad, soojad ja vastupidavad seinad

Kvepuojančios sienosParoci kivivillatooted lasevad hästi veeauru läbi. See tähendab, et seinte soojustamise või hoone kasutuse ajal kivivilla sattunud niiskus liigub sellest seinaviimistluse või ventileeritava õhuvahe kaudu vabalt välja. Veeauru liikumine ei muuda kivivilla soojus- ega kasutusomadusi. See on hoone konstruktsioonide kestvuse ja ruumide mikrokliima seisukohalt väga oluline. Kui soojustusmaterjal ei lase veeauru hästi läbi, võib teatud tingimustel ruumist seina kaudu välja liikuv niiskus koguneda materjali ees olevasse seinakihti. Nõnda halveneb seina soojapidavus, väheneb seinamaterjali vastupidavus ja suurenevad niiskusdeformatsioonid. Kõik see kahjustab hoone konstruktsioone ja lühendab nende eluiga. Muidugi, nende protsesside mõju saab ruumide õhutamisega vähendada, kuid enamikus vanades renoveeritavates korterelamutes ei ole tõhusaid ventilatsioonisüsteeme ja enamasti ei paigaldata neid ka ümberehituse või remondi käigus. Seetõttu tasub hoonete niiskusprobleemide lahendamisel kasutada alati ära kivivillatoodete võimet lasta läbi veeauru. Mida rohkem laseb seina soojustusmaterjal veeauru läbi, seda väiksem on tõenäosus, et seina sisepinnal tekkivad soodsad tingimused hallituse jaoks – isegi enne renoveerimist ebapiisavast kütmisest ja õhutamisest läbi niiskunud sein kuivab pärast kivivillaga soojustamist kiiresti.

Hoone seinte ja muude välispiirete soojustamine veeauru läbi laskva ja vastupidava PAROCi kivivillaga tagab ruumides tervislikuma ning mugavama siseõhu ja vähendab remondikulude suurenemise tõenäosust.

 

Tulekindel

NedegaRenoveeritavate korterelamute seinad koosnevad enamasti erinevatest tellistest või plokkidest, suuremõõtmelistest betoon- või kergbetoonelementidest. Kuna need materjalid ei põle, vastavad seinad kõige kõrgemale tuleohutusklassile (A1 või A2). Kui seinad soojustatakse põlevate materjalidega, muutuvad kogu hoone seinad tulekindlast tuleohtlikuks. Isegi kui põlev seinasoojustusmaterjal on kaetud krohvikihi või muu tuleohutu kattega, vastab renoveeritud sein vaid tuleohutusklassi B s-1 d0 või koguni madalama nõuetele.

Iseäranis riskirohke on tuleohtlike soojustusmaterjalide kasutamine ehitustööde ajal. Tihtipeale kaetakse renoveeritavale seinale paigaldatud tuleohtlik soojustusmaterjal krohvi või muuga alles mitme päeva või koguni nädala pärast. Kogu selle aja vältel võib isegi väike väline tulesäde põhjustada hoone põlengu.

Varem kasutati nii elu- kui ka tööruumides rohkem looduslikke materjale, mille süttimisaeg oli pikem ning põlemisel eraldus neist vähem kuumust ja mürgist suitsu. Viimasel ajal on meie elukeskkonnas üha enam naftatoodetest valmistatud sünteetilisi ja polümeerseid materjale. Organisatsiooni Fire Safe Europe (FSEU) andmetel on Euroopas koguni 50% inimestest tulekahjudes hukkunud mitte tule, vaid mürgiste suitsude pärast. 1950. aastatel kulus siseruumide süttimisest tule järsu levikuni keskmiselt 15 minutit, 25 aastat hiljem oli see aeg FSEU andmetel kahanenud 5 minutini, nüüd aga võib tuli saatuslikes tingimustes lõõmama lüüa 3 minutiga. Tule leviku aeg on tulekahju puhkedes inimeste ja vara päästmisel kõige määravam tegur. Seega hooneid tulekindlate materjalidega renoveerides saate vähendada tulekahjuriski.

Peaaegu kõiki mineraalvilla sorte klassifitseeritakse tulekindlaks, kuid PAROCi kivivilla, mida valmistatakse mittepõlevast toorainest (kivimist), iseloomustab eriti kõrge (ligikaudu 1000 °C) sulamistemperatuur. Enamik PAROCi kattevabu kivivillatooteid kuuluvad kõige ohutumasse A1-tuleohutusklassi. Et kivivill kaitseb hoone konstruktsioone tule mõju eest kauem, soovitatakse sellega soojustada ka niisugused konstruktsioonid, millele on seatud üliranged tuleohutusnõuded. PAROCi kivivilla unikaalseid omadusi kasutatakse ära kogu hoone konstruktsioonide (vundamendi, seinte, katuse) tulekaitseks. Metall- ja raudbetoonkonstruktsioonide tulekaitseks on loodud ning teaduslaborites läbi katsetatud eritooted ja -lahendused.

 

Tasuvus

Ehitusmaterjalide valikul analüüsime ja võrdleme enamasti hindu. Ent hoone välispiirete soojustuslahenduse valimisel tuleks peale soojusenergia säästmise ja soojusisolatsiooni hinna arvesse võtta ka muud sellise valiku eelised. On ju tegu ühekordse investeeringuga, millest saate kasu kogu hoone kasutusea jooksul. PAROCi kivivillaga soojustamine loob keeruliselt mõõdetavad, ent väga tähtsad väärtused nagu parem elukeskkond ning turvalisem, hubasem ja vastupidavam eluase.

 

Rahvusvaheline kogemus ja praktika

Tarptautinė patirtisHoonete renoveerimine või kaasajastamine on ehitustööstusele suur proovikivi. Iga hoone on eriline ja ainulaadne, efektiivsed uuendused ja nende rakendusviisid aga keerukad. Kaaluka rahvusvahelise kogemusega uuendusmeelne ja dünaamiline ettevõte PAROC loob energiatõhusaks renoveerimiseks ratsionaalseid lahendusi. Pikaaegse kogemuse ja pädevate partnerite abil on PAROC Skandinaavias ellu viinud vana korterelamu ja eramajade moderniseerimisprojekte. Korterelamu Innova renoveerimise projekt viidi ellu Soomes, RenZeroTM projektid Soomes ja Rootsis. Need projektid ei hõlmanud pelgalt hoone välispiirete – seinte või katuse soojustuslahendusi. Tegu oli kogu hoone kaasajastamise kompleksprojektidega, kus on lahendatud hoone ventilatsiooni, õhutiheduse, piirete soojustuse, läbipaistvate piirete paigalduse ja soojussildade mõju vähendamise küsimused. Lisaks hoone küttekulu vähendamisele oli nende eesmärk parandada ruumide siseõhku ja luua tervislikum mikrokliima. Võib öelda, et RenZeroTM ja Innova piloot-renoveerimisprojektid on veel üks samm moodulehituse suunas.

Kortermaja renoveerimiseks Innova projekti järgi valmistati tehases kokkupandavad paneelid, kuhu oli peale soojustusmaterjali paigaldatud aknad, rõduuksed ja õhutusavad. Nende paneelide paigaldamiseks ei olnud ehitusobjektil tellinguid vaja, piisas ühest kraanast.

RenZero pilootprojekti objektiks olid enne 1950. aastat ehitatud karkassiga puust eramajad. Et suurem osa selliseid hooneid asub maapiirkonnas, lõi ettevõte PAROC erilise soojusisoleerkihiga elemendi, mille kohale vedamiseks ja seina külge kinnitamiseks on vaja ainult kahte töömeest.

Veel üks PAROCi renoveerimisalane eksperimentprojekt toimus Lätis. PAROC katsetas koos Läti puidutöötlejate ja teadlastega uut renoveerimistoodet – tehases kokku pandavaid puitpaneele, mille sees on kivivillatäidis.

Oleme oma vastupidavate punavalgetriibuliste isolatsioonilahendustega põhjamaade hooneid ja nende konstruktsioone kõleda talve ja äärmuslike ilmastikutingimuste eest kaitsnud juba aastakümneid. Äärmuslikud tingimused on kogu maailmas muutumas aina tavapärasemaks nähtuseks. Leedu tingimustele kohandatud põhjamaade kogemus ja praktika aitavad ellu viia ambitsioonikaid, mitte pelgalt C-, vaid koguni A- või veelgi kõrgema energiatõhususklassi nõuetele vastavate hoonete renoveerimisprojekte.


Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.