Turu kõige kuivem soojustus

Niiskustehniliselt on Paroci kivivill tänu oma mitmekülgsetele omadustele üks parimaid soojustusmaterjale. Meie usk kivivilla suurepärasesse toimivusse põhineb pikaajalisel kogemusel ning erapooletute uurimisinstituutide ja laborite tehtud põhjalikel uuringutel, katsetel ja matkimistel.

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Moisture guide

Laadi alla Paroci niiskuskindla soojustuse juhis, kust saab vastused küsimustele:

 • Kuidas planeerida niiskuskindlat maja?
 • Kui niiskuskindel on kivivill?

3 põhjust valida Paroci kivivill

Suurepärane toimivus

Suurepärane toimivus

Niiskustehniliselt on Paroci kivivill tänu oma mitmekülgsetele omadustele üks parimaid soojustusmaterjale. Meie usk kivivilla suurepärasesse toimivusse põhineb pikaajalisel kogemusel ning erapooletute uurimisinstituutide ja laborite tehtud põhjalikel uuringutel, katsetel ja matkimistel.

Ehitusetapi käigus on soojustuse kõige olulisemad omadused vähene veeimavus ja kiire kuivamine. VVT tehtud põhjalikus soojustusmaterjale käsitlevas uuringus (VTT-S-05337-17) ilmnes, et eri soojustusmaterjalide niiskustehnilised omadused on erinevad.

Paroci kivivilla omadused

 • jääb kuivaks isegi suure õhuniiskuse korral
 • ei ima vett
 • kuivab väga kiiresti
 • puudub kapillaarne veeimavus
Kuluefektiivne tarind

Kuluefektiivne tarind

Enamik ehitusmaterjale sisaldavad vett, mis peab juba ehitusetapil saama tarinditest võimalikult kiiresti väljuda. See, kui palju niiskust lisab vihm või niiske õhk tarinditele ehitusetapil, on eri materjalide puhul erinev. Isegi kui soojustus ei saa märjaks, suureneb ülejäänud materjalide niiskusesisaldus.

Seega, mis puudutab kogu tarindi kuivamisaega, siis on soojustuse veeauru läbilaskvusel tähtis roll – suurema veeauru läbilaskvusega soojustus võimaldab niiskusel tarinditest kahes suunas väljuda.

Paroci kivivilla omadused

 • on difusioonile avatud, s.t laseb ümbritsevatel tarinditel mõlemas suunas kuivada
 • vähendab betoonkonstruktsioonide kuivamisaega, kiirendades projekti valmimise ajakava ja vähendades märkimisväärselt kulusid
Ohutu kodu

Ohutu kodu

Hallitust esineb kõikjal – õhus ja peaaegu kõigil välispindadel. Hallitusseene eosed võivad siseneda hoonetesse näiteks akende kaudu.

Hallitus hakkab kasvama, kui suhteline niiskus on suur (≥ RH 80–85%), temperatuur on üle 10 °C ja keskkonnas on piisavalt orgaanilisi materjale, mis pakuvad hallitusele vajalikke toitaineid. Kui üks neist tingimustest on täitmata, ei hakka hallitus kasvama.

Kivivillast soojustus on valmistatud mitteorgaanilisest kivist ega paku hallitusele vajalikke toitaineid. Paroc lasi erapooletul laboril teha oma kivivilla hallituskatsed, mis viidi läbi suhtelise niiskuse 95-100% juures ja temperatuuril 22 °C, kasutades kõige levinumaid hallituse liike.

Paroci kivivilla omadused

 • ei hakka hallitama ega põhjusta muude tarindite hallitamist
 • ei sisalda leegileviku aeglusteid, mis võivad kaasa aidata korrosioonile niisketes tingimustes

Kivivilla niiskumisomadused

diagram 1
Hügroskoopne tasakaaluniiskus, 98% RH
(EN 12571:2013)

VTT poolt läbi viidud põhjalik uuring näitas, et erinevatel soojustusmaterjalidel on erinevad niiskustehnilised omadused.

Paroci kivivilla omadused:

 • jääb kuivaks isegi suure õhuniiskuse korral
 • ei ima vett
 • kuivab väga kiiresti
 • puudub kapillaarne veeimavus
Laadi alla Paroci kivivilla ladustamisjuhised