Uus PAROC® Calculus

09 apr 2018
Uus PAROC Calculus veebiversioon on nüüd avalik. Uued omadused ning lihtsustatud kasutajaliides teeb selle arvutusprogrammi kasutamise lihtsaks ükskõik millise seadmega.

PAROC® Calculus on tehnilise isolatsiooni arvutamise programm, mis aitab dimensioneerida soojusisolatsiooni erinevatele HVAC ja töötleva tööstuste rakendustele, näiteks torudele, ventilatsioonikanalitele ja töötleva tööstuse mahutitele. Uue PAROC Calculuse abiga on võimalik välja arvutada ka soojuskadu nii isoleeritud kui ka isoleerimata ventiilidele ja äärikutele, mis tavaliselt suurendavad soojuskao riski. Samuti võtab programm arvesse torude ja kanalite termiliste sildade põhjustatavat soojuskadu.

Uue PAROC Calculuse abil saad projekteerida energiatõhusaid ning ökonoomilisi isolatsioonilahendusi erinevatele HVAC ja töötleva tööstuse rakendustele PAROCi toodetega.

PAROC® Calculus:

  • Lihtne kasutajaliides
  • Töötab lauaarvutites, tahvelarvutites ja mobiiltelefonides
  • Arvutab välja soojuskaod, pinnatemperatuuri ning torudes, ventilatsioonikanalites, töötleva tööstuse mahutites, ventiilides ja äärikutes toimuva temperatuurikukkumise.
  • Lihtne sisestada toru läbimõõtu ning kanalite mõõte (eeldefineeritud)
  • Torude ja kanalite termiliste sildade arvutamine
  • Võimalus arvutused pdf-faili koondada
  • Kõik tehtavad arvutused põhinevad eurostandardi EN ISO 12241 kirjeldatud võrranditel.

Veebilink PAROC® Calculusele >>