Heliisolatsioon

Heliisolatsioon kirjeldab, kui oluliselt müra väheneb, kui ta konstruktsiooni läbib. Ehitise jaoks on kahte tüüpi heliisolatsiooni: õhumüra isolatsioon ja dünaamiline heliisolatsioon.

Alljärgnevas tabelis on näited, kui erinevalt võib heli kõlada ruumides, millel on erinevad heliisolatsiooni väärtused, R'w

 Selgelt kuuldav  
 Kuuldav  
 
R'w  Tavaline kõne  Vali kõne  Karjumine TV ja raadio, norm. tasemel TV ja raadio, valjul tasemel TV ja raadio, väga valjul tasemel Ruumide näited
30              Büroo
35              Büroo
40              Kool
44             Kool
48              Kool
52*             Korter
56             Korter
60             Spetsiifilised ruumid
60              Spetsiifilised ruumid
 
Soovitatav ruumides, kus on nõutav privaats
 
Heli klassifikatsioon tähendab heliisolatsiooni (R'w), mis on eeldatav eraldatud ruumide vahel. Selleks, et saavutada seatud väärtus, paigalda tooted vastavalt kasutusjuhendile ja sulgege kõik vuugid ja ühendused hoolikalt.

 

Vaheseinad

Õhumüra isolatsiooni tuleks kasutada, kui on vaja isoleerida müra, mis tekib otse õhku. Määratlege vajalik isolatsiooni kogus kasutades helisummutustegurit Rw or R`w. Mida suurem on Rw väärtus, seda parem on isolatsioon. Väärtuseid tuleks korrigeerida (C ja Ctr) ümbritseva keskkonna lisamüra puhul.

Rw + C näiteks järgnevate helide puhul:
  • Inimtegevus 
  • Kiirrongide müra 
  • Tööstusmüra (keskmised ja kõrged sagedused)

Rw + Ctr näiteks järgnevate helide puhul:
  • Tänavamüra 
  • Aeglaste rongide müra 
  • Peomuusika 
  • Tööstuslik müra (madalad ja keskmised sagedused)
Eraldussein, metallkarkass

Kõige madalamad heliisolatsiooni nõuded saab rahuldada ühekihilise seinaga. Kui seina mass on kahekordistatud, siis müravähendamise näitaja tõuseb umbes 6 dB. Heli neeldub isolatsiooni. 

Heliisolatsiooniks on ehituskonstruktsioonides soovitatav kasutada kivivilla Paroc Sonus või Paroc Solid.

Eraldussein, metallkarkass

Madalatel sagedustel nõuab heliisolatsioon rohkem massi. Et seda rohkem saada, kasuta kahekihilisi seinu. Kõige efektiivsem viis massi tõstmiseks on mitme õhukese kipsplaati lisamine üksteise peale. Paigalda isolatsioon õõnsustesse, et tulemust parandada. Isolatsioon seinas sees parandab selle heliisolatsiooni 5-10 dB võrreldes seinaga, milles ei ole isolatsiooni.  

Heliisolatsiooniks on ehituskonstruktsioonides soovitatav kasutada kivivilla Paroc Sonus või Paroc Solid.