Aluspind

Aluspind
Vundament on kõige alumine ja ühtlasi ka kõige määravama tähtsusega kandekiht terve majakonstruktsiooni juures. See on ka hoone osa, mida on kõige keerulisem vahetada peale seda, kui maja on püsti pandud, mistõttu on oluline, et see projekteeritakse ja soojustatakse võimalikult hästi kohe algusest peale.

Suur probleem maja vundamendi projekteerimisel on härmatise teke. Härmatis tekitab vundamendi sisse pragusid ja lõhub tervet majakonstruktsiooni. Õige soojustus võib härmatise teket ja muid probleeme aga ennetada. Kivivill mitte ainult ei peata härmatise teket ja niiskusega seotud probleeme, vaid toob kaasa madalamad küttekulud ja suurema mugavuse keldrikorrustele.

Meil on ideaalsed soojustuslahendused keldriseintele ja vundamentidele. Allpool leiate levinumad keldriseinte ja vunamentide soojustuslahendused. Vali kas uue ehitise või renoveerimise nupp ning leia endale vajalik Paroci toode.

Vaivundament on ilma keldrita ehitiste puhul kõige tüüpilisem vundamendilahendus. Seda sorti vundament on parim valik nõrga pinnase või üleujutuse ohu korral. Et vähendada soojuskadu, paigaldatakse soojustusmaterjal vundamendilindile.
Kuna ehitiste energianõuded muutuvad aina karmimateks, ehitatakse keldrita majad tihti plaatvundamendile. Sellist tüüpi vundamenti on palju lihtsam soojustada. Soojusisolatsiooni kiht toimib ühtlasi ka põrandaisolatsioonina, seega pole vaja põrandale paigaldada lisaisolatsioonikihti.
Keldriga vundament ehitatakse keldriga majadele ning vundament toimib ühtlasi ka keldriseinana. Et vähendada soojuskadu läbi keldriseina ja vundamendi, tuleb vundament soojustada.
Renoveeritavatel ehitistel on tihti keldrid, mille seinad on osa vundamendist. Seetõttu tuleb renoveerimise käigus keldriseinad täies pikkuses soojustada, et vältida soojuskadu vundamendi seinte ja äärise kaudu.