Kaldkatus: külm pööning (renoveerimine)

Külm pööning on tavaliselt kõige suurema tasase pinnaga ruum kogu hoones ja kõige suurem osa majaümbrikust kaduma läinud soojusest tungib just läbi katuse. Energiatõhususe suurendamiseks tuleks eelkõige kontrollida, kas pööning nõuab lisasoojustust.

Lisasoojustuse paigaldamise kulud külmal pööningul hõlmavad enamasti ainult soojustuse enda maksumust. Näiteks tõhus soojustuse paksus külmal pööningul on minimaalselt seinte kahekordne paksus. Lisasoojustusena soovitame kasutada PAROC puistevilla.

Kui välisseina tuulekaitse ei ulatu pööningu ääreala juures piisavalt kõrgele, siis tuleb paigaldada tuuledeflektor. Jäta tuuletõkke ülemise ääre ja katuse vahele ventilatsiooniava (30-50 mm). Kui ei ole ruumi lisasoojustuse paigaldamiseks katuse äärealadesse, siis kompenseeri see lisades vastavalt soojustust juurde pööningu teistesse osadesse.

Alternatiivid:

a. Lase puistevill paigaldada professionaalsel ehitajal.
b. Kui vajadus lisasoojustuse järele on väike, siis aja ise kivivilla puru rehaga laiali.

 

Katuse renoveerimine, BLT
  • PAROC kivivill 
  • Saepuru täidis 
  • Voodripaber 
  • Sisepind
Oluline on, et villa peale jääks vaba ruumi (minimaalselt 100 mm) tuuldumiseks.

Elastsete plaatide kasutamine on tõhus meetod katusesoojustuse parandamiseks. Tuuledeflektor tagab külmal pööningul ventilatsiooni ning loob tihedama ühenduse välisseina ja katuse vahele.

Katuse renoveerimine, BLT 
  • PAROC Ultra (PAROC Ultra plus) 
  • Saepuru täidis 
  • Voodripaber 
  • Sisepind
Oluline on, et villa peale jääks vaba ruumi (minimaalselt 100 mm) tuuldumiseks.

 

Lisasoojustuse mõju konstruktsiooni niiskusel

Näitena on toodud: 150 mm paksune kivivilla kiht lisatud pööningul 200 mm paksuse vana saepurust soojustuse peale. Välistemperatuur on -10º kraadi, mille mõjul lisasoojustuse all oleva soojustuse temperatuur tõuseb kuni +8º kraadini, samal ajal kui suhteline õhuniiskus väheneb 85 protsendilt 30 protsendini. See tähendab, et vana saepurust soojustus kuivab ja uus kivivillast soojustus loob tulekindla katte vana tuleohliku soojuskihi peale.