Lamekatused: Õõnes raudbetoonpaneelil

Lamekatuste soojustuseks kokkupandaval või monoliitsel raudbetoonalusel soovitame kasutada PAROC PROOFi kahekihilist süsteemi. Sellisel juhul paigaldatakse soojustuse põhikiht vertikaalsuunalise kiuga plaatidest PAROC ROL 30 (paksus 210–450 mm) ja pealmine kiht plaatidest PAROC ROB 80 (30 mm). Aurutõke tuleb paigaldada enne soojusisolatsioonikihte ja vuugid kinni katta või liimida. PAROC PROOFi kahekihilise süsteemi paigaldamisel tuleb soojusisolatsioonikihtide vuugid katta.

  

PAROC PROOF
 • Katusekate
 • Kinnitusdetail
 • PAROC ROB 80 (30 mm)
 • PAROC ROL 30 (210–450 mm)
 • Veeauru tõke
 • Õõnes raudbetoonpaneel 

 

PAROC Air

Paroc Air on lihtne ja turvaline lahendus kuiva lamekatuse jaoks. PAROC Air hoiab katusestruktuuri kuiva ilma mehaaniliste süsteemideta. Selle lihtsa kuid tõhusa lahenduse aluseks on loomulik õhurõhk.

Tõhusal katusesoojustusel on kolm või neli isolatsioonikihti. Kõige alumine isolatsioonikiht loob ühtlase aluspinna aurutõkke jaoks. Aurutõke hoiab ära niiske õhu lekkimise soojustuse kihtidesse. Tänu ühtlasele kivivillast alusele jääb aurutõke kinnitatuks ka väikeste strukturaalsete liikumiste ajal, näiteks need, mis on põhjustatud profiil lehtmaterjali poolt.

Keskmise isolatsioonikihi pealmises pooles on soonte jada, mis moodustavad ventilatsiooni teede võrgustiku. Poorne kivivill kõrge auru läbilaskevõimega ei ima niiskust soojustuse sisse, vaid laseb sellel mööda ventilatsiooni sooni liikuda läbi ventilatsiooniavade konstruktsioonist välja.

Soontega soojustuse peal on õhukene ja jäik kivivilla plaat. See katab ära ventilatsiooni teed ning kannab inimeste raskust paigalduse ja hooldustööde ajal.
 
Siin on mõned näited tõhusate katusestruktuuride kohta:

Lamekatus, betoon, sooned
 • Katusemembraan 
 • Mehaanilised kinnitused 
 • PAROC ROB 80(t) (või ROS 50t) 
 • PAROC ROS 30g 
 • PAROC ROS 30 
 • Aurutõke 
 • Tugistruktuur: õõnsa südamikuga betoonpaneel  
 Soojustuslahendus U-väärtusega
 PAROC ROB 80t or 20 mm   -
 PAROC ROB 50t 50 mm
 PAROC ROS 30g 180 mm 190 mm
 PAROC ROS 30 170 mm -
 U-väärtus, W/m2K 0.09 0.14

 

Passiivmaja konstruktsioon

Passiivmaja soojustuse jaoks on vaja kihilist soojustussüsteemi, kus alumine soojustuskiht on jaotatud kolmeks paneeliks. Selline lahendus on kasulik Paroc’i ventileeritud katuste jaoks, mille pealmise keskmise kihi pind on sooneline. Me soovitame ventileeritud katust kui number üks katuselahendust, sest see annab hoonele juurde lisaturvalisust.

Lamekatus, betoon, sooned, passiivmaja 
 • Katusemembraan 
 • Mehaanilised kinnitused 
 • PAROC ROS 80t (d1) 
 • PAROC ROS 30g (d2) 
 • PAROC ROS 30 (d3 + d4) 
 • Aurutõke 
 • Raskust kandev betoon 
  Kortermajad
Soovitatav U-väärtus   W/m2K 0.06 - 0.09
 d1  mm 20
 d2  mm 170
 d3 + d4  mm 180 + 180
Täielik soojustuse paksus  mm  550


Märkused:
Passiivmaja instituudi poolt loodud passiivmaja definitsiooni alusel ei tohiks aastane kütte-, jahutus- ja primaarenergia vajadus ületada teatud hulka. Kuigi hea soojusisolatsioon mängib suurt rolli, et saavutada passiivmaja standard, siis see üksinda ei ole ainus vahend. Teiste majaosade ja seadmete nõuded on ka võimalik välja selgitada erinevate kalkulatsioonide alusel, nagu näiteks passiivmaja projekteerimise pakett (PHPP), mis on kättesaadav www.passiv.de.

Kalkulatsiooni parameetrid:
Bituumen katusemembraan λU = 0.23 W/mK  d = 6 mm R = 0.026 m2K/W
Aurutõke λU = 0.33 W/mK d = 0.25 mm R = 0.001 m2K/W
Õõnsa südamikuga betoonpaneel λU = 0.74 W/mK d = 265 mm R = 0.036 m2K/W
PAROC ROB 80t λU =0.038 W/mK    
PAROC ROS 50t λU =0.038 W/mK    
PAROC ROS 30g, (sooneline) λU = 0.036 W/mK    
PAROC ROS 30 λU = 0.036 W/mK    
Pinna vastupidavus  Rsi + Rse = 0.14 m2K/W
U-väärtuse korrektsioonid:
Õhk soontes air gap = 0.130 m2K/W
Sooni loetakse üheks iseseisvaks konstruktsioonikihiks: sügavus 20 mm, 15% pinnast.
Mehaanilised kinnitused: CROCO B-110 + KLA-nael
Kinnitused/m², nf, 4
Kinnituste paksus, D, 5 mm
Kinnituste tõhusus esitletud konstruktsioonikihis on maksimaalselt 0.00006 W/m²K. Mõju on väiksem kui 3%, mistõttu kinnitusi ei pea arvestama (EN 6946).