Lamekatused: Trapets-terasplaatidel

Lamekatuste soojustuseks profileeritud plekil soovitame kasutada PAROC PROOFi kolmekihilist süsteemi. Alumine kiht PAROC ROB 80-st (PAROC ROB 60-st) on ette nähtud õhu ja veeauru tõkke sileda aluse paigalduseks, soojustuse põhikiht või keskmine kiht paigaldatakse vertikaalsuunalise kiuga plaatidest PAROC ROL 30 (paksus 210–450 mm) ja pealmine kiht plaatidest PAROC ROB 80 (30 mm). Aurutõke tuleb paigaldada alumise ja keskmise soojustuskihi vahele ning vuugid kinni katta või liimida. PAROC PROOFi kolmekihilise süsteemi paigaldamisel tuleb soojustuskihtide vuugid katta.

 

PAROC PROOF
 • Katusekate
 • Kinnitusdetail
 • PAROC ROB 80 (30 mm)
 • PAROC ROL 30 (210–450 mm)
 • Veeauru tõke
 • PAROC ROB 60 (30 mm), PAROC ROB 80
 • Trapetsikujulised terasplaadid

 

PAROC Air 

Paroc Air on lihtne ja turvaline lahendus kuiva lamekatuse jaoks. PAROC Air hoiab katusestruktuuri kuiva ilma mehaaniliste süsteemideta. Selle lihtsa kuid tõhusa lahenduse aluseks on loomulik õhurõhk. 

Tõhusal katusesoojustusel on kolm või neli isolatsioonikihti. Kõige alumine isolatsioonikiht loob ühtlase aluspinna aurutõkke jaoks. Aurutõke hoiab ära niiske õhu lekkimise soojustuse kihtidesse. Tänu ühtlasele kivivillast alusele jääb aurutõke kinnitatuks ka väikeste strukturaalsete liikumiste ajal.

Keskmise isolatsioonikihi pealmises pooles on soonte jada, mis moodustavad ventilatsiooni teede võrgustiku. Poorne kivivill kõrge auru läbilaskevõimega ei ima niiskust soojustuse sisse, vaid laseb sellel mööda ventilatsiooni sooni liikuda läbi ventilatsiooniavade konstruktsioonist välja.
 
Soontega soojustuse peal on õhukene ja jäik kivivilla plaat. See katab ära ventilatsiooni teed ning kannab inimeste raskust paigalduse ja hooldustööde ajal.
 
Allpool on mõned näited tõhusate katusestruktuuride kohta, nagu näiteks Paroc Airühekihiline isolatsioonisüsteem, kahekihiline isolatsioonisüsteem ja passiivmaja lahendus.

 

Lamekatus, teras
 • Katusemembraan 
 • Mehaanilised kinnitused 
 • PAROC ROB 80(t) 
 • PAROC ROS 30g või ROS 40g 
 • Aurutõke 
 • PAROC ROS 30 
 • Tugistruktuur
 Soojustuslahendus U-väärtusega
 PAROC ROB 80t 20 mm   20 mm
 PAROC ROS 30g 180 mm 190 mm
 PAROC ROS 30 140 mm
 PAROC ROS 50 50 mm 50 mm
 U väärtus, W/m2K 0.09 0.14

 

Paroc pakub ka lamekatuste lahendusi ilma venilatsiooni soonteta: 

Ühekihiline isolatsioonisüsteem

Ühekihilist isolatsioonisüsteemi kasuta struktuuride puhul, mille soojustuse paksus on vähem kui või täpselt 180 mm. Katusemembraan paigalda otse soojustuse peale. Kinnita soojustuspaneelid läbi membraani liimi või mehaaniliste kinnituste abil. Alati paigalda soojustuskihi alla aurutõke, hoolimata sellest, missugune on tugistruktuur.

Lamekatus, teras
 • Katusemembraan 
 • Mehaanilised kinnitused 
 • PAROC ROS 50 (soovitatud minimaalselt) 
 • Aurutõke 
 • Tugistruktuur: kurrutatud teras või muu materjal

Kahekihiline isolatsioonisüsteem

Kahekihiline isolatsioonisüsteem koosneb paksemast soojustuskihist, mille peal on õhukene ja jäik katusepaneel. Põhilise soojustuskihi paksus on ligikaudu 50 kuni 200 mm ning pealmise paneeli oma 20 kuni 25 mm. Pealmine kiht jaotab raskust. Kahekihilise isolatsioonisüsteemi eelis ühekihilise ees on selle parem energiatõhusus. Kahekihilise isolatsioonisüsteemi paneelidel ei ole ühendusi, mis läheksid läbi terve soojustuse.

Lamekatus, teras
 • Katusemembraan 
 • Mehaanilised kinnitused 
 • PAROC ROB 80(t) 
 • PAROC ROS 30 (soovitatud minimaalselt) 
 • Aurutõke 
 • Tugistruktuur: näiteks kurrutatud teras

Passiivmajad

Passiivmaja soojustuse jaoks on vaja kuni viis isolatsioonikihti. Selline lahendus on kasulik Paroc’i ventileeritud katuste jaoks, mille pealmise keskmise kihi pind on sooneline. Me soovitame ventileeritud katust kui number üks katuselahendust, sest see annab hoonele juurde lisaturvalisust.

Lamekatus, teras, sooned, passsivmaja
 • Katusemembraan 
 • Mehaanilised kinnitused 
 • PAROC ROB 80t (d1) 
 • PAROC ROS 30g (d2) 
 • PAROC ROS 30 (d3 + d4) 
 • Aurutõke 
 • PAROC ROS 50 (d5) 
 • Raskust kandev teras


    Kortermajad  
Soovitatav U-väärtus   W/m2K  0.06 - 0.09
 d1  mm  20
 d2  mm  110
 d3 + d4  mm  180 + 180
 d5  mm  50
 Täielik soojustuse paksus  mm   540

Märkused:
Passiivmaja instituudi poolt loodud passiivmaja definitsiooni alusel ei tohiks aastane kütte-, jahutus- ja primaarenergia vajadus ületada teatud hulka. Kuigi hea soojusisolatsioon mängib suurt rolli, et saavutada passiivmaja standard, siis see üksinda ei ole ainus vahend. Teiste majaosade ja seadmete nõuded on ka võimalik välja selgitada erinevate kalkulatsioonide alusel, nagu näiteks passiivmaja projekteerimise pakett (PHPP), mis on kättesaadav
www.passiv.de.

Kalkulatsiooni parameetrid:
Bituumen katusemembraan λU = 0.23 W/mK d = 6 mm  R = 0.026 m2K/W  
Aurutõke λU = 0.33 W/mK d = 0.25 mm R = 0.001 m2K/W
PAROC ROB 80t λU =0.038 W/mK    
PAROC ROS 30g, (Sooneline) λU = 0.036 W/mK    
PAROC ROS 30 λU = 0.036 W/mK    
PAROC ROS 50 λU = 0.038 W/mK    
Pinna vastupidavus Rsi + Rse = 0.14 m2K/W
U-väärtuse korrektsioonid:
Õhk soontes R õhuauk = 0.130 m2K/W
Sooni loetakse üheks iseseisvaks konstruktsioonikihiks: sügavus 20 mm, 15% pinnast.
Mehaanilised kinnitused: CROCO B-110 + KLA-kruvi
Kinnitused/m², nf, 4
Kinnituste paksus, D, 5.00 mm
Kinnituste tõhusus esitletud konstruktsioonikihis on maksimaalselt 0,00009 W/m²K. Mõju on väiksem kui 3%, mistõttu kinnitusi ei pea arvestama (EN 6946).