Lamekatused: Topelt T-paneel (renoveerimine)

 

A) Lisasoojustus

Lisasoojustusena kasuta soonelist isolatsiooni vahekihti, et järk-järgult eemaldada niiskust vanast veekindlast kihist. Jäta vana veekindel kiht alles, et see tegutseks õhutõkkena igasuguse õhulekke vastu. Selleks, et saavutada vajalikke soojustusomadusi veendu, et lisasoojustuse paksus oleks vähemalt sama suur kui oli vanas struktuuris. Lisasoojustus vanas struktuuris tõstab temperatuuri ja soodustab kuivamist.

Lisasoojustus toimib kui allstruktuur uue veekindla kihi suhtes. Kui vana struktuur on pehme, siis tuleks lisasoojustusena kasutada jäigemat isolatsiooni. Proovi PAROC ROS 30g toodet ja pindmise kihi soojustamiseks mõeldud PAROC ROB 80 toodet.

Lisasoojustuse ja uue veekindla kihi mehaaniliseks paigaldamiseks kasuta pikki kruvisid. Kruvide paigaldamisel betoonist allstruktuuri võivad soojustuspaneelis olevad savist prullid sattuda eelnevalt valmis puuritud kruviaukudesse ja muuta paigaldustööd raskemaks. Erilist täpsust kruvide paigaldamisel nõuavad ka profiil teraslehed.

Paiguta lisasoojustuse kiht võimalikult madalale vana struktuuri sisse, et saavutada kõige optiaalsem energiasäästlikkus. 

 

Lamekatus, betoon
Uus lisastruktuur:
 • Uus veekindel katusemembraan 
 • Mehaanilised kinnitused 
 • PAROC ROB 80(t) (või ROB 50 või ROB 60) 
 • PAROC ROS 30g (sooneline) 
 • Uus kaldekiht: kuivad pikendatud savist prullid
Olemasolev struktuur:
 • Katusemembraan 
 • Vana kivivilla soojustus 50 + 70mm 
 • Tugistruktuur: topelt T-paneel

B) Uus katusemembraan

Juhul, kui vana katusestruktuur nõuab ainult uut veekindlat kihti ja allstruktuur on parajal jäik, siis on vaja vaid uut soojustuse kattekihti. Selleks, et eemaldada vanast katusestruktuurist niiskus, mis on tekkinud nii varasemalt kui ka paigaldustööde käigus, aseta topelt soojustuskihid nii nagu allpool kirjeldatud, et tekitada soonelisus.
Kattekihi paigaldamisel vana katuse peale, tuleb veenduda, et olemasolev katusemembraan on kuiv. Vastasel juhul saab tihedate kihtide vahel olev soojustus märjaks ning jääbki selliseks. Probleemide vältimiseks kasuta kaks kihti katusepaneele või –plaate. 

Lamekatus, betoon
Uus lisastruktuur:
 • Uus veekindel katusemembraan 
 • Mehaanilised kinnitused 
 • Uus kattekiht: PAROC ROB 40gtj 30mm

Olemasolev struktuur:
 • Vana katusemembraan 
 • Vana soojustus: kivivill 
 • Tugistruktuur: topelt T-paneel

Kui vana katuse pinda on vaja tugevdada, siis paigalda kaks kihti pealmiseid soojustuspaneele. Piki õmblusi aseta madalam paneelide kiht, nii et vahele jääks 60 mm suurune ava. Teine kiht paneele paigalda nii, et see moodustaks koos veekindla osaga ühtlase allstruktuuri. Seega uuel veekindlal kihil on tugevdatud ja ventileeritud allstruktuur. Soojustuskihi sooned suuna harja juures oleva kanali ja tõusuni.

Kattekiht koos veekindla kihiga kinnita läbi soojustuskihi allstruktuuri külge. Kui sa kinnitad kattekihi mehaaniliselt, siis kasuta kinnituskruvisid, mis lähevad läbi vana veekindla kihi kuni soojustuskihini. Sellisel juhul ei ole aurutõkkese vaja uusi auke teha.

Lamekatus, betoon  Uus lisastruktuur:
 • Uus veekindel katusemembraan 
 • Mehaanilised kinnitused 
 • Uus kattekiht: 2 x PAROC ROB 50t, 20mm

Olemasolev struktuur:
 • Vana katusemembraan 
 • Vana soojustus: kivivill 
 • Tugistruktuur: topelt T-paneel