Betoonpõrand: ujuvpõrand

Tõhusal ujuvpõrandal on jäik pealmine kiht ja pehme alumine kiht. Betoonpaneelide vahel olev PAROC kivivill, mis on vähemalt 50 mm paks, on ujuvpõranda jaoks kõige optimaalsem lahendus. Veendu, et isolatsiooni peal olev betoonpaneel on täielikult eraldatud ümbritsevatest seintest. Kasuta valamise ajal isolatsiooniribasid, et seina ja põrandapaneeli vahele vajalik distants luua.

Betoonpõrand, sammumüra isolatsioon
  • Põrandakate 
  • Ujuv betoonpaneel 
  • Sammumüra isolatsioon: PAROC SSB 1 
  • Tugistruktuur: betoon 
  • Lagi

 

Allolev tabel: Umbkaudsed andmed õhumüra ja sammumüra isolatsiooni kohta erinevate betoonpõrandate suhtes (koos ujuvpõrandaga ja ilma selleta):

   2*13 kipsplaat
 +
   50 mm betoon  Puidust põrandalaud
 +  +
 50 mm PAROC SSB1  25 mm PAROC SSB 2t
 +  +
Betoonpõrand  Betoonpõrand Betoonpõrand Betoonpõrand
 Tihedus kg/m3  R' w /L'nw dB/dB  R' w /L'nw dB/dB  R' w /L'nw dB/dB
 300 (130 mm)  50/80  55/50  53/58
 400 (175 mm)  55/75  60/45  58/53
 600 (260 mm)  60/70  65/40  63/48
 R' w  + C50-3150 võib olla 0–3 dB madalam
 L' nw  + CI50-2500 võib olla 0–3 dB kõrgem

 

Leia ujuvpõranda jaoks sobiv lahendus allolevast tabelist. Esiteks vali helitasemele vastav isolatsioon ning seejärel kontrollige taseme saavutamiseks vajalikke konstruktsioonikihte. Tase põhineb kohalikel ehitusregulatsioonidel. Kahest viimasest tulbast võib leida õhu kaudu leviva müra isolatsiooni väärtused selliste põrandatüüpide jaoks.


 Sammumüra isolatsioon:
Õhu- ja sammumüra isolatsioon korrektuuridega (C) See konstruktsioon:  Vajadus:
w + C  Konstruktsioon Kirjeldus w + C50-3150  w + C50-3150 
 48 C  Sammumüra isolatsioon 50 mm betoon
50 mm PAROC SSB 1
250 mm betoon
 64  61
 52C  Sammumüra isolatsioon 50 mm betoon
50 mm PAROC SSB 1
200 mm betoon
 61  57
 54C  Sammumüra isolatsioon 50 mm betoon
50 mm PAROC SSB 1
HD/F 120/27
 62  61
 56C  Sammumüra isolatsioon 50 mm põranda kipsplaat
30 mm PAROC SSB 1
160 mm betoon
 58  53
 58C  Sammumüra isolatsioon 2 x 12,5 mm põranda kipsplaat
17 mm PAROC SSB 2t
HD/F 120/27
 58  57
 62C  Sammumüra isolatsioon 2 x 12,5 mm põranda kipsplaat
25 mm PAROC SSB 2t
HD/F 120/19
 54  53

 Air borne sound insulation without corrections This structure: Demand:
w Structure Description  w  w 
 60  Sammumüra isolatsioon 2 x 12,5 mm põranda kipsplaat
17 mm PAROC SSB 2t
HD/F 120/20
 56  49
 64  Sammumüra isolatsioon 22 mm põranda saepuruplaat 
25 mm PAROC SSB 2t
HD/F 120/20
 55  44
 66  Sammumüra isolatsioon

22 mm põranda saepuruplaat
17 mm PAROC SSB 2t
HD/F 120/20

 54  49
 68  Sammumüra isolatsioon Ükskõik milline ujuvpõrand suvalise vahekorruse betoonpõranda peal    40

Märkus: Ülaltoodud väärtused kehtivad hoonete konstruktsioonide kohta, seal hulgas ka summutatud kaudse müra ja teiste faktorite kohta. Eraldiseisev konstruktsioon, mida on laboris testitud, võib anda paremaid tulemusi.