Ventileeritud puitpõrandad (Renoveerimine)

Ventileeritud või välisõhu kohal olev põrand asub maapinnast eemal nii, et selle all on ventileeritud vahekorrus. Ventileeritud põrandas olev vana soojustus (näiteks saepuru, sammal, põhk) vajub tavaliselt aja jooksul kokku, mistõttu tekib vahe põrandapinna ja soojustuskihi vahele. Põrandatalade ja soojustuse vahel asuvad avad lubavad külmal õhul kergesti põranda all liikuda, mistõttu kogu põranda pind maha jahtub.

Vanadel põrandakonstruktsioonidel on tihti puudulik õhutihedus ja tuuletõmbused suurendavad nende jahtumist. Lisasoojustus toob kaasa tuntava energiasäästu ja elamismugavuse. Põranda energiatõhususe suurendamiseks eemalda nii palju saepurust isolatsiooni kui võimalik ning lisa minimaalselt 200 mm kivivilla vanade põrandatalade vahele. Kasuta toodet PAROC Solid, PAROC Sonus, et vanade põrandakonstruktsioonide energiatõhusust parandada.

Ventileeritud puitpõrandad. Renoveerimine
  • Uus põrandamaterjal 
  • Uus auru-/õhutõke 
  • Uus soojutus: PAROC Solid, PAROC Sonus 
  • Vana saepuru 
  • Vooderpaber 
  • Tuuletõkkeplaat 
  • Tuuletõkkeplaadi tugi
NB! Tee kindlaks, et põranda all oleks piisavalt ventilatsiooniavasid.