Seinad

Seinad
Ehitiste välisseinad töötavad kliimakilbina. Nad kaitsevad külma, sademete, tugevate tuulte, müra ja tule eest. Hea välisseina konstruktsioon koos õige soojustusega on eelduseks tervislikule ja meeldivale sisekliimale.

Meilt leiad suurepärased lahendused erinevate seinalahenduste tarbeks; krohvitud fassaadid, ventileeritavad fassaadid, monoliitseinad, keldriseinad, sandvitšpaneelid ja vaheseinad. Selle lehekülje allpool olev osa sisaldab endas enimlevinud seinte soojustuslahendusi. Vali enda seina tüüp ja leia PAROCi toode, mida vajad.

Hoone välisseinade eesmärk on kaitsta hoonet ilmastikuolude eest. Need kaitsevad külma, sademete, tugeva tuule, müra ja tule eest. Hea välisseinte konstruktsioon, millel on õige soojustuslahendus, on eelduseks tervislikule ja meeldivale sisekliimale.

Krohvitud soojusisolatsiooni saab kasutada erinevatel kandvatel seintel nagu näiteks tellistest, plokkidest, betoonist, puidust ja terasest seinad. Paroci isolatsioonilahendused krohvitud fassaadidele on disainitud nii, et need vastaksid järgnevatele standarditele ja juhistele;

  1. ETAG 004: Krohvitud välisseinade soojusisolatsiooni komposiitsüsteemid 
  2. ETAG 014: Plastankrud välise soojusisolatsiooni komposiitsüsteemi kinnitamiseks krohvi külge. 
  3. EN 13500: Soojusisolatsioonitooted hoonetele – Välised soojusisolatsiooni süsteemid (SILS), mis põhinevad mineraalvillal – Spetsifikatsioonid

Tuginedes nendele standarditele ja juhistele, saab iga süsteemi omanik taotleda ETA-t (Euroopa Tehniline Tunnustus).

Tuulutatavad fassaadid koosnevad neljast komponendist: kandekonstruktsioon, soojustus, tuuletõke ja välivooder kaitsmaks ilmastiku eest ning andmaks seinale ilusa ilme.

Välisseinu ehitades jäta tuuletõkke ja voodri vahele tuulutusvahe.

Tuulutatavate fasaadi soojustus peaks olema vastupidav välisele mustusele, tuulele ja helile ning olema võimalikult tulekindel. Samuti peaks selline sein laskma niiskusel väljuda. Iseäranis külmemas kliimas on oluline vältida või kõrvaldada võimalikud külmasillad, mida põhjustavad seina erinevad osad (betoon, teras- või puittalad), mis ulatuvad seina konstruktsioonis läbi mitme kihi.

PAROC kivivill on efektiivne lahendus mitmekihilistele välisseintele. Tänu laiale tootevalikule ja erinevatele seina konstruktsioonilahendustele saab Paroc pakkuda sobivat soojustust mistahes kliimavöötmele ja ehitisele. PAROC kivivill ei sütti, on väga elastne, tugev ja hea heliisolatsioonivõimega.

Keldri ja vundamendi kaudu toimuvad soojuskaod moodustavad suure osa maja soojuskadusest. Seda just sellepärast, et kelder asub maapinnast madalamal. Tihti tahavad majaomanikud ka keldrit eluruumina kasutada.

Hästi soojustatud ja niiskuse vastu kindlustatud kelder lisab tihti elamismugavust, säästab energiat ning väldib niiskuse sattumist hoonesse. Keldriseina soojustamiseks on kolm võimalust: sisemine soojustus, välimine soojustus ja vahesoojustus. Allpool leiad need soojustuslahendused.

Sandwich-paneelid pakuvad moodsat, ohutut ja kiiret alternatiivi teistele tänapäevastele konstruktsioonidele. Sandwich-paneele toodetakse erinevatel viisidel ja erinevatest materjalidest. Kõigil paneelidel on aga sisemine soojustuse kiht, millel on ka mehaaniline funktsioon, et paneel oleks tervik.

Kuna kivivill ei põle ega sütti, on suurepäraste mehaaniliste ja niiskusjuhtivuse omadustega, on kivivill ideaalne valik kõikvõimalikele paneelidest lahendustele. See peatükk käsitleb Paroc lahendusi betoonist ja metallist sandwich-paneelidele.

Vaheseinad on sisemised seinad, mis jagavad suure ruumi väiksemateks ruumideks. Vaheseinad takistavad heli ja tule levikut erinevate ruumide vahel.

Kerged vaheseinad on tavaliselt kõige kulu-efektiivsem viis ehitamaks sisemist seina. Seina mass on heaks heliisolatsiooniks

Paroci vaheseinad on saanud Euroopa Tehnilise Heakskiidu (ETA). Et seda tunnustust saada, peab testima iga ehitise osa eraldi. Seetõttu oli vajalik teha katsetusi. Heakskiit põhineb ITB tuletestidel, tehtud Varssavis, Poolas ning VTT helitestidel, tehtud Espoos, Soomes. Sertifikaat põhineb levinud Euroopa määrusel, mida kirjeldab ETAG 003.

Hoone lisaosade heliisolatsiooni omaduste kinnituseks on meil VTT Soome Tehnika Uurimiskeskuse tunnustus. Iga ehitise osa valemid põhinevad kalkulatsioonidel, mis võtavad arvesse võimet toota vaheseinu kohapeal. Väärtustele lisatakse ohutuse marginaalid aga on võimalik kasutada neid valemeid projekteerimisel.

Renoveerimiste projekteerimisel järgi samu printsiipe, mida uue maja puhul. Ruumi funktsioon võib muutuda. Uued ruumid võivad vajada paremat heli ja tule klassifikatsiooni võrreldes vaheseinade varasemate klassifikatsioonidega. Sõltumata vanast vaheseina struktuurist, tule ja heli klassifikatsiooni võib parandada teatud tasemeni mittesüttiva ja helineelava kivivillast isolatsiooniga ja kipsplaatidega.

Tuulutusega fassaadid on sobilikud nii uutele ehitistele kui ka renoveerimisel. Hoolimata vana hoone materjalist ja kontruktsioonist, saab vana fassaadi eemaldada ja asendada uue efektiivsema soojustuse, tuuletõkke ja voodriga.

Pooridega kivivilla on välisseina soojustamisel väga ohutu kasutada. Uus pooridega soojustuskiht tõstab kontstruktsiooni temperatuuri ja laseb vanal hoonel ka kuivada. Ühtlasi annab süttimatu kivivill vanale seinakonstruktsioonile ka parema tulekindluse astme.

Many log and brick houses need an energy efficiency renovation. When correctly installed, additional insulation eliminates draughts in old log houses and cuts energy costs. At the same time, it upgrades the fire safety of the building.

Keldrit eluruumiks muutes peab jälgima, et kelder selleks piisavalt kõrgust omaks. Ja kui keldril eluruumiks muutmiseks piisavalt kõrgust pole, saab seda kasutada näiteks sauna või hobitoana. Pea meeles, et keldri otstarvet muutes, on selleks luba vaja. Enne ehitustöödega alustamist, kontakteeruge kindlasti kohaliku omavalitsuse ametnikuga.

Välised krohvitud soojusisolatsioonisüsteemid on ökonoomsed ja efektiivsed võimalused, et kasvatada ehitise fassaadi energiatõhusust. Renoveerimiskulutused tasuvad ennast kiiresti ära energiaarvete kokkuhoiult. Soojad seinad ja stabiilne siseõhu temperatuur parandavad elamismugavust.

Vanade seinakonstruktsioonide heliisolatsiooni ja tuleohutusalast klassifikatsiooni saab märgatavalt parandada, kui lisada krohvikiht kivivillale. Lahendused, mida on allpool esitletud, on sobivad nii renoveerimiseks kui ka uute ehitiste rajamiseks. Tooted, materjalid ja töömeetodid on mõlema puhul peamiselt samad.

Renoveerimisel tuleb kõigepealt hinnata ja kontrollida seinade tugistruktuure. Iga parandus või muutus nõuab tavaliselt uut planeeringut.

Kuna sandwich-paneele on väga erinevaid, on raske luua ühtset lahendust kõigile konstruktsioonidele. Allpool leiad kõige levinumate betoonist sandwich-paneelide renoveerimise võimalused.