Tuulutatavad fassaadid: Kiviseinad

A) Betoonsein telliskividest voodriga

Telliskividest vooder annab hoonele ilusa ja traditsioonilise välimuse. Telliskividest seina puhul on aga oluline meelespidada järgnevaid asju.

Telliskivisein imab vett – niiskus ja vesi võivad imbuda lausa läbi terve seina. Hoidmaks vett soojustusest eemal on vajalik piisav tuulutusvahe. Vahe peab olema jäik, avatud ja sile. Telliskivist fassaadi taga liigub õhk oluliselt kehvemini kui laudvoodri taga. Tagamaks korrektset tulemust, jäta alt poolt teises telliskivi kihis iga kolmas vertikaalne tellisevahe avatuks. OIuline on, et sein oleks ehitatud nii, et imenduv vesi saaks kontruktsioonist välja juhitud.


 • Kandevsein: betoon, blokid, tellised või muu kivist kandev element 
 • PAROC WAS 50t või PAROC Cortex One
 • Tuulutusvahe ≥ 30mm 
 • Telliskivivooder


 Isolatsioonilahendused U väärtustega
PAROC WAS 50t 200 mm   225 mm 250 mm 
U-väärtus, W/m2K 0.16 0.14 0.13

 

Isolatsioonilahendused U väärtustega
PAROC Cortex One (PAROC Cortex One b) 150 mm   180 mm 
U-väärtus, W/m2K 0.21 0.18

Ühtlasi on võimalik soojustada kahe erineva kihiga:

 
Tuulutatavad fassaadid, Cortex
 • Kandekonstruktsioon: betoon, blokid, telliseid või muud kivist elemendid 
 • Soojusisolatsioon: PAROC Ultra (PAROC Ultra plus)
 • PAROC WAS 25t or PAROC Cortex (PAROC Cortex b) 
 • Tuulutusvahe ≥ 30 mm 
 • Kivist vooder
 
 Isolatsioonilahendused U väärtustega
 PAROC Cortex (PAROC Cortex b)  30 mm   50 mm    30 mm 50 mm   50 mm
 PAROC Ultra   100 mm  150 mm  175 mm  175 mm  200 mm
U-väärtus, W/m2K  0.25 0.17 0.16 0.15  0.14
 

Passiivmajade konstruktsioonid

Passiivmaja eeldab soojustuse kihti, mis on standartsest lahendusest oluliselt paksem. Kivist seina korral ei ole soojustuse kihtide paksus piiratud puitkarkassi mõõtmetega, seega saab soojustuse kihtide paksusi vabamalt valida.


 • Sisemine pind 
 • Kandekonstruktsioon: betoon 
 • Soojusisolatsioon: PAROC Ultra (PAROC Ultra plus) (d1) 
 • PAROC WAS 25t (d3) 
 • Tuulutusvahe min 30 mm 
 • Kivist vooder
  Väiksed majad Kortermajad Kontorihooned ja koolid
Soovitatav u väärtus W/m2K  0.07 - 0.10  ≤0.12  ≤0.15
Betoon 120 mm + d1 mm  325 - 500  250  200
d3 mm  30   30   30
Soojustuse kogupaksus mm   355 - 530  280  230

Märkused:
Vastavalt passiivmaja definitsioonile, mille on andnud Passiivmajade Instituut (Passive House Institute), ei tohi maja aastaringne kütmine, jahutamine ja elemntaarne energiavajadus ületada teatud väärtusi. Kuigi heal soojusisolatsiooniil on selle saavutamiseks keskne roll, ei saa see üksi vastavust tagada. Nõudmised ka muudele ehitusmaterjalidele ja seadmetele saab välja arvutada erinevate kalkulaatoritega. Näiteks Passiivmaja Planeerimise Paketiga (Passive House Planning Package (PHPP)), mis on saadaval www.passiv.de.

Nurgad

  Hoonete nurgad on soojusisolatsiooni seisukohast väga olulise tähtsusega, seega tuleb need korralikult läbimõelda. Meie soovitame nurkades kasutada välist tihendusteipi PAROC XST 020 ja tuuletõket PAROC XST 021.
 
 

B) Metallkarkasskonstruktsioonid

Selles tuulutusega fassaadilahenduses paigalda metallist karkass nii, et soojusisolatsiooni saaks paigaldada tihedalt nii voodri vastu kui ka sõrestiku vahele ja vastu. Paigalda PAROC Cortex (PAROC Cortex b) sõrestiku peale nii, et tekiks katkematu soojusisolatsioonikiht ja tuuletõke. Kindlasti tihenda plaatide liitekohad teibiga. Paigaldades välist voodrit vahesõrestikule, järgi tootja instruktsioone. Tavaliselt tagab tootja süsteem vajaliku tuulutusvahe voodri taha automaatselt.
Tuulutatavad fassaadid: Kiviseinad. Metallkarkasskonstruktsioonid
 • Kandekonstruktsioon: Blokid, tellised, betoon vms. 
 • Metallist karkass / PAROC Ultra (PAROC Ultra plus)
 • PAROC WAS 25t või PAROC Cortex (PAROC Cortex b) 
 • Tuulutusvahe 
 • Väline vooder (metallist plaadid, fiiberelemendid, keraamilised või betoonist plaadid vms)
  PAROC Cortex (PAROC Cortex b), PAROC Cortex One, on süttimatu toode, mille tulekindlus klass on A2, S1-d0, mis muudab selle sobivaks kõrghoonetele.
Kalkulatsiooni parameetrid (EN 6946):
Armeeritud betoon 2 %, 2400 kg/m3 λU = 2.5 W/mK d = 150 mm
R = 0.060 m2K/W
PAROC WAS 50t λU = 0.034 W/mK

PAROC Cortex (PAROC Cortex b) λU = 0.033 W/mK    
PAROC Cortex One (PAROC Cortex One b) λU = 0.033 W/mK    
PAROC Ultra λU = 0.035 W/mK     
Pindade soojustakistus Rsi + Rse = 0.26 m2K/W
U väärtuse parandused:
Mehaanilised kinnitused: Ø 4mm, 4 kinnitust/m2, λU = 17 W/mK
Mehaaniliste kinnituste mõju on maksimaalselt 0.002 W/m2K, st. vähem kui 3%. Seega pole parandiks põhjust.