Klaasist voodriga fassaadid

Klaasist fassaadid on Euroopa kontorihoonetes üldlevinud. Klaasist fassaadide struktuure on olemas väga palju erinevaid ning tihti on soojusisolatsiooni nõuded neil väga erinevad. Siin käsitleme ühte põhilist lahendust.

Tööstushoonete seintele seab metallist karkass konkreetse seina soojustamise nõuded. Roostevabaterase soojusjuhtivus on umbes 400 korda kõrgem kui puidul ja üle 1000 korra kõrgem kui kivivillal. Katkestamata seina soojustuse kiht sõrestiku peal parandab märkimisväärselt konstruktsiooni soojustakistust. Katkestamata soojustuse kiht katab efektiivselt võimalikud külmasillad.

Konstruktsiooni hea ülesehitus on iseäranis oluline aga klaasist fassaadidel, sest vead paistavad klaasi alt väga kergesti silma. Külmasillad põhjustavad niiskuse kondensatsiooni, millega kaasnevad klaasi pinna tooni muutused. Nii füüsikaliste kui ka visuaalsete probleemide ennetamiseks paigalda tihendatud niiskustõke, mis ei laseks sisemisel õhul ja niiskusel lekkida läbi seinastruktuuri ja kondenseeruda klaasile. Lisaks ennetab võimalikku kondensatsiooni efektiivne tuulutus klaasfassaadi taga.

Musta pinnaga isolatsiooniplaat moodustab klaasist fassaadile elegantse tausta. Kasutatava soojusisolatsiooni tulekindlus mõjutab väga tugevalt kogu seinakonstruktsiooni tulekindluse lõpptulemust. Kõik PAROC kivivilla tooted, mida allpool esitleme kuulutvad klassi Euro A1.

Klaasist voodriga fassaadid
  • Sisemine pind 
  • Kande konstruktsioon: metallist karkass / PAROC Ultra 
  • Niiskusetõke 
  • Metallist karkass / PAROC Ultra 
  • Tuuleisolatsioon PAROC WAS 25tb või PAROC WAS 35tb 
  • Tuulutusvahe 
  • Klaasist fassaad