Paljudes riikides ei vasta lihtsad palkseinad ilma täiendava soojustuseta enam energiatõhususe normidele. Soojustuse lisamiseks paigalda puitsõrestik seina sisemisele või välimisele küljele. Planeeri sõrestik nii, et palksein saaks ka normide piires vajuda. 

Palkseinad

Uus palksein täiendava soojustusega sees pool
  • 120 mm palksein 
  • Vooderpaber (bituumen) 
  • Puitsõrestik / PAROC eXtra 
  • Niiskustõke 
  • Sisemine pinnakate (nt. kipsplaat)
 Soojustuslahendus U-väärtusega
 PAROC eXtra 100 mm   200 mm 225 mm 
 U-väärtus, W/m2K 0.27 0.17 0.15