Palkseinad

Paljudes riikides ei vasta lihtsad palkseinad ilma täiendava soojustuseta enam energiatõhususe normidele. Soojustuse lisamiseks paigalda puitsõrestik seina sisemisele või välimisele küljele. Planeeri sõrestik nii, et palksein saaks ka normide piires vajuda. 

Palkseinad

Uus palksein täiendava soojustusega sees pool
  • 120 mm palksein 
  • Vooderpaber (bituumen) 
  • Puitsõrestik / PAROC Ultra (PAROC Ultra plus)
  • Niiskustõke 
  • Sisemine pinnakate (nt. kipsplaat)
 Soojustuslahendus U-väärtusega
 PAROC Ultra  100 mm   200 mm 225 mm 
 U-väärtus, W/m2K 0.27 0.17 0.15
 Arvutuste parameetrid (EN 6946):
Palksein 120 mm λU = 0.12 W/mK d = 120 mm
R = 1.00 m2K/W
Bituumenist paber λU = 1.0 W/mK d = 0.1 mm
R = 0.000 m2K/W
Niiskustõke
λU = 0.33 W/mK
d = 0.25 mm R = 0.001 m2K/W 
Kipsplaat λU = 0.25 W/mK d = 0.13 mm
R = 0.052 m2K/W
PAROC Ultra 
λU = 0.035 W/mK     
Puit sõrestik λU = 0.12 W/mK
   
Pindade soojustakistus Rsi + Rse = 0.17 m2K/W
U-arvu parandid:
Puitsõrestik: 48 x 100/125/150/175/200 mm