Tuulutatavad fassaadid: Puitkarkassiga seinad

A) Põhjamaine laudvoodriga sein

Meie parim lahendus puitseintele on konstruktsioon, mida kutsumegi “Nordic Wall” (Põhjamaine sein). Nordic Wall saavutab suurepärase U-arvu oluliselt kitsama konstruktsiooniga kui teised puidust seinad.

Tuulutusvahe laudvoodri taga tagab hea tuulutuse. Seetõttu soovitame puitsõrestiku peal täiendava välise isolatsioonikihina kasutada tuuletõket , nt PAROC WPS3n või PAROC WPB3n. Selline ühtlane kiht vähendab oluliselt külmasildasid ja puitsõrestiku niiskust. Tuuletõkkeplaatide liitekohad tuleb tihendada lindiga (PAROC XST 020 või PAROC XST 021). Sisemise õhu isoleerib niiskustõke. Nii sisemise kui ka välimise õhu isoleerimine on sellise struktuuri juures esmatähtis.


 • Roovitus cc600 / PAROC Ultra (PAROC Ultra plus) 
 • Niiskustõke 
 • Puitkarkass cc600 / PAROC Ultra (PAROC Ultra plus)
 • Tuuletõkkeplaat PAROC WPS 3n or PAROC WPB 3n 
 • Teibitud liitekohtadega: PAROC XST 020 
 • Tuulutusvahe ≥ 20mm koos roovitusega 
 • Puitvooder
 Isolatsioonilahendused U väärtustega
 PAROC Ultra (roovitusega) 50 mm   50 mm
 PAROC Ultra (karkassiga) 175 mm 200 mm
 PAROC WPS 3n 55 mm 55 mm
 U-väärtus, W/m2K 0.13 0.12

 

“Nordic Wall” koos kivivoodriga on samuti ideaalne lahendus Põhjamaiste talvede vastu. Oluline on aga meeles pidada, et kivivooder imab vett – niiskus ja vesi võivad imbuda lausa läbi terve seina. Hoidmaks vett soojustusest eemal on vajalik piisav tuulutusvahe. Vahe peab olema jäik, avatud ja sile. Telliskivist fassaadi taga liigub õhk oluliselt kehvemini kui laudvoodri taga. Tagamaks korrektset tulemust, jäta alt poolt teises telliskivi kihis iga kolmas vertikaalne tellisevahe avatuks. OIuline on, et sein oleks ehitatud nii, et imenduv vesi saaks struktuurist välja juhitud.

 

Passiivmajade konstruktsioonid

Passiivmajade seinad peavad olema veel tõhusamad. See innovaatiline kahekordse puitkarkassiga sein sisuliselt väldib külmasillad ja samas vähendab seina kogupaksust. Tänu konstruktsiooni sees olevale karkassita soojustuse kihile on see sobilik vastamaks erinevate U-arvude nõudmistele.

Täiendav karkass niiskustõkkest sees pool on samuti oluline. Sinna saab paigutada elektrijuhtmestiku ja veetorustiuk nii, et niiskustõke jääb terveks.


Ventilated timber frame wall, passive house
Konstruktsioon:
 • Sisemine seinakate 
 • Karkass / PAROC Ultra (PAROC Ultra plus) (d1)(Elektrijuhtmestiku ja veetorustiku paigalduse ruum) 
 • Niiskustõke (kõik liitekohad peavad olema teibitud) 
 • PAROC Ultra (PAROC Ultra plus) (d2) 
 • Kandev puitkarkass / PAROC Ultra (PAROC Ultra plus) (d3) 
 • Tuuletõke PAROC WPS 3n (või PAROC Cortex) (d4) 
 • Tuulutusvahe 20mm koos roovitusega 
 • Laudvooder
 
  Väiksed majad
Soovitatav u väärtus W/m2K  0.07 - 0.10
d1 
mm  75
d2 
mm  125 - 250
d3 
mm  125
d4 mm  50
Kogu soojusisolatsiooni paksus mm  375 - 500
 
I-kujulised puittalad vähendavad võrreldes tavaliste puittaladega külmasildasid ja niiskust talades.
 
 
Ventilated I-joist frame wall, passive house
Konstruktsioon:
 • Sisemine seinakate 
 • Karkass/ PAROC Ultra (PAROC Ultra plus) (d1) (Elektrijuhtmestiku ja veetorustiku paigalduse ruum) 
 • Niiskustõke (kõik liitekohad peavad olema teibitud) 
 • Kandev puitkarkass; I-läbilõikega / PAROC Ultra (PAROC Ultra plus) (d2) 
 • Tuuletõke PAROC WAS 25t (d3) 
 • Tuulutusvahe ja vahe fiksaatorid 
 • Kivivooder  
  Väiksed majad
Soovitatav u väärtus W/m2K  0.07 - 0.10
d1 
mm  50
d2 
mm  270 - 350
d3 
mm  50
Kogu soojusisolatsiooni paksus mm  370 - 450

Märkused:
Vastavalt passiivmaja definitsioonile, mille on andnud Passiivmajade Instituut (Passive House Institute), ei tohi maja aastaringne kütmine, jahutamine ja elemntaarne energiavajadus ületada teatud väärtusi. Kuigi heal soojusisolatsiooniil on selle saavutamiseks keskne roll, ei saa see üksi vastavust tagada. Nõudmised ka muudele ehitusmaterjalidele ja seadmetele saab välja arvutada erinevate kalkulaatoritega. Näiteks Passiivmaja Planeerimise Paketiga (Passive House Planning Package (PHPP)), mis on saadaval www.passiv.de.

B) Risti asetatud karkassiga soojustus laudvoodriga seinal

Kui ühekordsest puitkarkassist ei piisa on tüüpiliseks soovituseks risti asetatud karkass. Siiski võib “Nordic Wall” konstruktsioon osutuda soodsamaks ja paremaks. Horisontaalsed ehk kandva karkassiga risti paigaldatavad talad ja soojustuse võib paigaldada ka seina siseküljele.
 
Paigaldades horisontaalset karkassi seina sieküljele, paigalda niiskustõke kandva karkassi ja uue karkassi vahele. Nii saab konstruktsioon õhukindlam, kuna elektrijuhtmestiku saab paigaldada niiskustõkkest sisse poole, tegemata niiskustõkkele ühtegi auku.
Risti asetatud karkassiga soojustus laudvoodriga seinal
 • Sisemine pind: kipsplaat 
 • Niiskustõke 
 • Kandev puitkarkass cc 600 / PAROC Ultra (PAROC Ultra plus) 
 • Horisontaalne karkass cc 600 / PAROC Ultra (PAROC Ultra plus)
 • Tuuletõke (fiiberplaat) 
 • Horistontaalne roovitus 22 x 100mm ja tuulutusvahe 
 • Puitvooder 
 Isolatsioonilahendused U väärtusega
 PAROC Ultra (horisontaalne karkass) 50 mm   50 mm 50 mm
 PAROC Ultra (kandev) 100 mm 175 mm 200 mm
 U-väärtus, W/m2K 0.24 0.17 0.15

 

C) Puitkarkass laud- või kivivoodriga

Kõige lihtsam tuulutusega puitsein koosneb ainult hädavajalikest komponentidest. Paigalda soojustus puitkarkassi vahele. Kinnitata sellele tuuletõke. Tihenda kindlasti tuuletõkkeplaatide liitekohad teibiga. Tuulutusvahe tee 22x100mm roovitusega, mis paigalda vastavalt sellele kas laudvooder tuleb horisontaalne või vertikaalne.
Puitkarkass laud- või kivivoodriga
 • Sisemine pind: kipsplaat 
 • Valikuline: puitkarkass cc600 / PAROC Ultra (PAROC Ultra plus) 
 • Niiskustõke 
 • Puitkarkass cc600 / PAROC Ultra (PAROC Ultra plus)  
 • Tuuletõke (kipsplaat või fiiberplaat) 
 • Puitroovitus 22 x 100mm ja tuulutusava 
 • Laud- või kivivooder 
Isolatsioonilahendused U väärtusega
 PAROC Ultra (valikuline karkass)   50 mm 50 mm
 PAROC Ultra (karkass) 150 mm 175 mm 200 mm
 U-väärtus, W/m2K 0.24 0.17 0.15
Kalkulatsiooni parameetrid (EN 6946):
Niiskustõke λU = 0.33 W/mK d = 0.25 mm R = 0.001 m2K/W
Kipsplaat λU =0.25 W/mK d = 13 mm R = 0.052 m2K/W
Fiiberplaat λU =0.055 W/mK d = 12 mm R = 0.218 m2K/W
PAROC Ultra  λU = 0.035 W/mK

PAROC WPS 3n λU = 0.032 W/mK    
Puit λU = 0.12 W/mK    
Pinna soojustakistus Rsi + Rse = 0.26 m2K/W
U väärtuse parandused:
Puittalad 48 x 48/150/175/200 mm, cc 600
Mehaaniliste kinnituste mõju on väiksem kui 3%, seega parandi arvestamiseks ei ole põhjust.