Vaheseina konstruktsioonis tuleb projekteeritud väärtuste saavutamiseks hoolikalt tihendada kõik ühenduskohad, läbiviigud ja vuugid. Sein isoleerib hästi heli, kui selle ehitamisel ühendada õhutihe kipsplaat ning pehme ja poorne heli absorbeeriv kivivill.

Ehituseeskirjades on sätestatud eri ruumide vahel nõutavad heliisolatsiooni- ja/või tuletõkkeväärtused. Renoveerimist kavandades tuleb järgida samu põhimõtteid nagu uusehituse puhul. Sõltumata vana vaheseina konstruktsioonist saab tulepüsivus- ja helisummutusomadusi parandada mittesüttiva ja heli absorbeeriva kivivilla ning kipsplaadi abil.

PAROC Sonus on uus kulutõhus toode puit- ja teraskarkassiga vaheseinte heliisoleerimiseks. PAROC UNS 37z sobib samuti suurepäraselt vaheseinte heliisolatsiooniks. Peale selle toimib see tarindites tõhusalt tuletõkkena, parandades konstruktsiooni tulepüsivust. All on toodud vaheseinakonstruktsioonid, milledes kasutatakse PAROC Sonuse ja PAROC eXtra kivivilla.