Vaheseinad

PAROC Sonus

Vaheseina konstruktsioonis tuleb projekteeritud väärtuste saavutamiseks hoolikalt tihendada kõik ühenduskohad, läbiviigud ja vuugid. Sein isoleerib hästi heli, kui selle ehitamisel ühendada õhutihe kipsplaat ning pehme ja poorne heli absorbeeriv kivivill.

Ehituseeskirjades on sätestatud eri ruumide vahel nõutavad heliisolatsiooni- ja/või tuletõkkeväärtused. Renoveerimist kavandades tuleb järgida samu põhimõtteid nagu uusehituse puhul. Sõltumata vana vaheseina konstruktsioonist saab tulepüsivus- ja helisummutusomadusi parandada mittesüttiva ja heli absorbeeriva kivivilla ning kipsplaadi abil.

PAROC Sonus on uus kulutõhus toode puit- ja teraskarkassiga vaheseinte heliisoleerimiseks. PAROC Solid sobib samuti suurepäraselt vaheseinte heliisolatsiooniks. Peale selle toimib see tarindites tõhusalt tuletõkkena, parandades konstruktsiooni tulepüsivust. All on toodud vaheseinakonstruktsioonid, milledes kasutatakse PAROC Sonuse ja PAROC Solid kivivilla.


Puitkarkass

Seina tulepüsivus Helisumbuvuse
indeks Rw

Konstruktsioon (mm)
Tavaline
kipsplaat
Karkassi mõõt PAROC kivivill Tavaline
kipsplaat
Puurankainen väliseinä EI 30 38 dB 13 70-75/50 PAROC Sonus 50 13
EI 30 38 dB 13 70-75/50 PAROC Sonus 66-75 13
EI 30 38 dB 13 95-100/50 PAROC Sonus 95-100 13
EI 60 45 dB 13 95-100/50 PAROC Solid 66-75 13

 

Metallkarkass

Seina tulepüsivus Helisumbuvuse
indeks Rw
Konstruktsioon (mm)
Tavaline
kipsplaat
Karkassi mõõt PAROC kivivill Tavaline
kipsplaat
Partition wall, steel frame EI 30 40 dB 13 66-75/40 PAROC Sonus 50 13
EI 30 40 dB (ETA 07/0071) 13 66-75/40 PAROC Sonus 66-75 13
EI 30 43 dB 13 95-100/40 PAROC Sonus 95-100 13
EI 60 40 dB 13 66-75/40 PAROC Solid 66-75 13
EI 60 45 dB (ETA 07/0071) 13 95-100/40 PAROC Solid 95-100 13

 

Seina tulepüsivus Helisumbuvuse
indeks Rw
Konstruktsioon (mm)
Tavaline
kipsplaat
Karkassi mõõt PAROC kivivill Tavaline
kipsplaat
Partition wall, steel frame 8 EI 90 55 dB (ETA 07/0071) 2*13 95-100/40 PAROC Solid 95-100 2*13
Seina tulepüsivus Helisumbuvuse
indeks Rw
Konstruktsioon (mm)
Tavaline
kipsplaat
Karkassi mõõt PAROC kivivill Tavaline
kipsplaat
Partition wall, steel frame 2 EI 90 58 dB (ETA 07/0071) 2*13 66-75/40 zigzag PAROC Solid 95-100 2*13