Teraskonstruktsioonide tulekaitse

Teraskonstruktsioonid

Ehitusregulatioonid nõuavad, et teatud struktuuriosad oleksid tulekindlad. See, kas element peab olema tulekindel või mitte sõltub hoone suurusest, selle kasutusalast ja elemendi funktsioonist.

Tulekaitse isolatsioon, teraskonstruktsioon  Tulega kokkupuutumisel kaotavad kõik tavaliselt kasutatavad materjalid osa oma mehaanilisest jäikusest. Tugevad teraskonstruktsioonid kaotavad oma turvalisuse piiri 550°C juures, sõltumata terase klassist. Selleks, et  hoone teraskonstruktsioone kaitsta, kasuta PAROC tulekaitse plaate. Sõltuvalt paigaldusest võib kasutada ühte kolmest tulekaitse meetodist: profiil, karp või tahke

Mida rohkem terase pinda on kaetud, seda parem on tulekindlus. Seda kui kiiresti terasstruktuur üles kuumeneb võib kirjeldada kui tulega kokkupuutuva pinna ja profiilis oleva terase vahelist suhet. Seda vahekorda nimetatakse A/V faktoriks. Kõrge A/V faktor annab terasele kiire temperatuuri tõusu. Praktikas tähendab see seda, et õhemad teraskonstruktsioonid vajavad tõhusamat kaitset.

Metallkonstruktsioonide tulekaitseks on välja töötatud spetsiaalne jäigast kivivillast plaat PAROC FPS 17 ning vajaliku isolatsiooni paksuse määramiseks on tehtud vajalikke katseid ja arvutusi. Taani Tule- ja Turvatehnoloogia Instituudi (DBI) terasprofiile, mis on tule eest kaitstud PAROC FPS 17 paneelidega, on testitud ja arvutatud vastavalt standarditele EN 1363-1:2012 ja ENV 13381-4:2013. Antud süsteemile on antud VTT ekspertteenistuse poolt väljastatud Euroopa tehnilise tunnustuse sertifikaat (ETA 08/0093).