Müürid / Telliskivist fassaadid

 • 150mm – kandekonstruktsiooni betoon
 • 180 - 220mm - soojustus:
 • - Ühekihiline soojustuslahendus: PAROC Cortex One või PAROC WAS 35
  - Kahekihiline soojustuslahendus: PAROC Ultra + PAROC Cortex (pro) või PAROC WAS 25t
 • 40mm - ventilatsioonivahed ≥ 30mm 1-2 korruse kohta, ≥ 35 - 50mm for >2 korrusega hoones
 • 130mm – telliskivifassaad, kandekonstruktsiooni külge kinnitatud kinnitusklambritega.
brick-wall-teaser-3

Soojustustooted:

PAROC Ultra sobilik kõikidele välisseina konstruktsioonidele

PAROC Ultra plus veel tõhusam soojustamine ning madalam õhu läbilaskvus

 

Tuuletõkke tooted:

PAROC Cortex / Cortex b 30mm paksune tuuletõkkeplaat (b= black), lambda 0.033 W/mK

PAROC Cortex pro 40, 50, 55 ja 70mm paksused, lambda 0.032 W/mK

PAROC WAS 25 30 ja 50mm paksune tihe tuuletõkkeplaat, lambda 0.033 W/mK

Tellisfassaade saab kasutada paljude erinevate kandekonstruktsioonide puhul. Erinevalt tuulutatavate fassaadide struktuurist, põhineb tellisfassaadi ventilatsiooniavade dimensioneerimine peamiselt telliskivivoodri suurel niiskuskindlusel ja selle mõjul teistele konstruktsioonidele. Kuna enamik fassaadimaterjale on üsna õhukesed, siis need kipuvad kiiresti kuivama. Paks ja poorne tellisfassaad võib muutuvates ilmastikutingimustes palju niiskust neelata. Fassaadikatte suur niiskuskoormus suurendab kuivamisaega ja ventilatsioonivahe niiskustaset. Seetõttu on tellisfassaadi ventilatsiooniavade projekteerimisel oluline tähelepanu pöörata sellele, et hoida õhuvoolu piisavalt kõrgel tasemel ja konstruktsiooni niiskustase ohutul tasemel.

 

Kiviseinad:

Soojustuskiht on paigaldatud kivipõhise kandeseina välispinnale. Soojustust on võimalik teha ühe- või kahekihilise soojustuslahendusega. Kahekihilise lahenduse puhul paigaldatakse esmalt vastu kandvat seinakonstruktsiooni paksem pehme soojustuskiht (nt Paroc eXtra), mille peale paigaldatakse õhem tuuletõkkeplaat (nt PAROC Cortex) – soojustusplaatide kihtide liitumiskohad kattuvad. Ühekihilise soojustuslahenduse puhul on nii tuuletõke kui soojustus ühes paksus tuuletõkkeplaadi kihis (nt PAROC Cortex One / PAROC WAS 35). Tuuletõkkeplaatide liitumis- ja ühenduskohad on suletud spetsiaalse teibiga, et tagada konstruktsiooni hermeetilisus.

Telliskivivooder on kandva seinakonstruktsiooni külge kinnitatud läbi kinnitusklambrite isoleerkihi. U väärtuse arvutamisel tuleks arvestada kinnitusklambritest moodustatud külmasildade mõjuga.

VTT uuringutele ja selle tulemustele tuginedes on soovitatav vältida kõrgete ilma akendeta tellisfassaadi konstruktsioone, sest piisava ventilatsiooni tagamine võib osutuda keeruliseks. Aknaavade kasutamine ventilatsiooniavade osana parandab oluliselt tellistest välise kihi tagust ventilatsiooni. Õhemad fassaaditellised või vett hülgav pinnatöötlus parandavad tellistest konstruktsiooni niiskuskindlust.

 

Puitseinad:

Hästiventileeritud telliskivivoodrit saab ohutult kasutada ka puitkonstruktsioonides. Kõrgemates tellisfassaadiga puitkarkasshoonetes on soovitatav suurendada ventilatsioonivahe õhuvoolu, kasutades ventilatsiooniavadena ka aknalaudu.

 • 13mm - kipsplaat
 • 50mm – needid 50 x 50mm, cc 600 / PAROC Ultra
 • 18 mm – Tuletõkkeplaat puitkarkassile kui vaja, nt. K230
 • Õhu-/aurutõke, suletud spetsiaalse teibiga PAROC XST 013
 • 148mm - puitkarkass 48 x 148mm C24, cc 600 / soojustus 150mm PAROC Ultra või PAROC Ultra plus
 • 50mm Tuuletõkkeplaat: PAROC Cortex pro (või PAROC Cortex), teibitud liitekohad: PAROC Cortex teip (XST 022) ning PAROC Cortex nurgateip (XST 021)
 • ≥40mm ventilatsioonivahe
 • 130mm - telliskivivooder
REI 60
Rw 64 dB / Rw + C 63 dB / Rw + Ctr 58 dB

paroc-brick-wall-cortex-final

U väärtused erineva paksusega soojustuse puhul:

 Materjali tihedus  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm
 PAROC Ultra (sisemine struktuur)    50  50      50  50  50
 PAROC Ultra  100  150  125  175    175  175  200
 PAROC Ultra plus          150      
 PAROC Cortex pro  40    40  40  50  40  55  55
 PAROC Cortex või PAROC WAS 25    30            
  U-väärtus, W/M2K  0.25 0.17  0.17  0.17  0.17  0.14  0.13  0.12 

Arvutusparameetrid (EN 6946 kohaselt):
Aurutõke λU = 0.33 W/mK, d = 0.25 mm R = 0.001 m2K/W
Kipsplaat λU = 0.25 W/mK, d = 9/13 mm R = 0.036/0.052 m2K/W
PAROC Ultra λU = 0.035 W/mK
PAROC Ultra Plus λU = 0.034 W/mK
PAROC Cortex λU = 0.033 W/mK
PAROC Cortex pro λU = 0.032 W/mK
Puit λU = 0.12 W/mK
Pinna takistused: Rsi + Rse = 0.26 m2K/W

Arvutustes kasutatud soojusläbivuse parandused:

 • Puitkarkass: 50 x 50/125/150/175/200mm, cc600mm
 • ΔUf = Mehaaniliste kinnitusdetailide parandus < 3% = 0
 • ΔUg = Õhutühimike korrigeerimine = ΔU´´: Tase 0 = 0