Tavaliselt läbivad ventilatsioonitorud hoones mitut tuletõkketsooni, mistõttu kehtivad ventilatsioonisüsteemidele eriti ranged nõudmised, mis aitavad tõkestada tule ja põlemisproduktide levikut hoonetes.

Ventilatsioonisüsteemide torustiku seadmed ja paigaldus peavad maksimaalselt välistama põlemisproduktide levikut hoones.

Tuletõkkeseinu läbivate või nendega muul viisil kokkupuutuvate torustike tulekindlus projekteeritakse tuleohutuse üldnõuete alusel, kusjuures läbiminekute tõttu ei või tuletõkkeseina tulepüsivus olla piirnormist madalam.

Ventilatsioonitorustiku tulekindlust katsetatakse standardi EN 1366-1:2000 nõuete alusel.

Õhukanalitele mõeldud Paroci tuleisolatsioonisüsteem PAROC Hvac Fire LT sobib ümmarguse ja kandilise ristlõikega õhukanalite ja hoone piirete läbiminekute tuleisolatsiooniks. Süsteemile on omistatud Leedu Tulekahjude Uuringute Keskuses sertifikaat GTC 100623.

PAROC Hvac Fire LT-süsteem tagab nii nõutavad soojustusomadused kui ka usaldusväärse tulekaitse kogu ventilatsioonisüsteemi kasutusaja jooksul – puudub mehaaniliste tuletõrjevahendite, näiteks sprinkleri või pihustite, kasutamise vajadus.

PAROC Hvac Fire LT-süsteemi toodetele on omistatud tulekindlusklassid kooskõlas standardiga EN 13501-3:2006+A1:2010.

PAROC Hvac Fire LT-süsteemi täpsed lahendused ja kirjeldused on ära toodud õhukanalite tuleisolatsiooni paigaldusjuhendis v.1.0; 2014-09-11.

Kandilise ventilatsioonilõõri tuleisolatsioon, teostatud Paroci tooteid kasutades   Ümara ventilatsioonilõõri tuleisolatsioon, teostatud Paroci tooteid kasutades