Õhu- ja niiskuskindel

Hoone välisküljel toimib tuuletõke kaitsena sundkonvektsiooni vastu, mis laseb külma õhku ventilatsiooniavast ehitise struktuuri. Nõuded tuuletõkke õhuläbilaskvuse kohta leiate kohalikest ehitusmäärustest.

Hoone siseküljel takistab õhu- ja aurubarjäär siseõhust tuleval niiskusel seestpoolt struktuuri tungida.

Sellesk, et hoone oleks üleni õhukindel, tuleb isoleerida ja kaitsta kõik ühenduskohad, nurgad, seinte ja lagede ning põrandate ühenduskohad, aknalaudade ja ukselävede vahel olevad õhu- ja aurubarjäärid, toruavad, pistikupesad, šahtid ja korstnad.

Moodsad hoonestruktuurid on keerulised. Soojustuse terviklikkust ja õhukindlust tuleb arvesse võtta juba konstrueerimisfaasis. Kui plaanite ja hakkate hoonet tihendama, pidage meeles järgmisi põhimõtteid:

 • kui võimalik, lihtsustage vormi; vähendage ühenduskohtade ja liidete hulka;
 • määrake õhu- ja aurubarjääri asukoht kindlaks võimalikult varakult;
 • kaitske õhu- ja aurubarjäär ehitustööde ajaks;
 • valige kvaliteetne õhu- ja aurubarjäär, mille Sd-väärtus on kõrge, nt PAROC XMV 020bas
  Veenduge, et õhu- ja aurubarjääri ühenduskohad oleksid 100-200 mm ulatuses ülekuti ja kasutage nende tihendamiseks PAROC XST 013 tihendusteipi.
 • Tihendage õhu- ja aurubarjääri ühenduskohad ja avad XST 013 ja/või XSS 005 teibiga. 
   

 

 

Rakendus:

PAROCi lahendus:

Õhu- ja aurubarjääri kihtAurubarjäär

Õhu- ja aurubarjäär peab olema ajas vastupidav ning sobima täpselt kohta, kus seda kasutatakse.

 • PAROC XMV 020bas õhu- ja aurubarjäär 

Ühenduskohad õhu- ja aurubarjääris


Aurubarjääri ühenduskohad

Õhu- ja aurubarjääri ühenduskohtade õhukindluse tagamiseks aseta need ülestikku ja kasuta tihendusteipi. PAROC soovitab järgmisi teipe:

 • PAROC XST 013 tihendiriba 
 • PAROC XSS 005 elastne kahepoolne tihendusteip 

Õhu- ja aurubarjääri ühendused akende ja seinte vahel


Aknatihendid, aurubarjääri ühenduskoht
Aknatihendid, aurubarjääri ühenduskoht
Aknatihendid, aurubarjääri ühenduskoht

Koht, kus õhu- ja aurubarjäär saab kokku akendega, on väga oluline. Igas hoones on uued tingimused, seega on selle probleemi lahendamiseks mitu varianti. Paroc soovitab PAROC XMV 002 nurgatihendit. Seda selle pärast, et nurgatihendit saab sobitada eri suuruses vahedesse; see on elastne ja lihtsalt paigaldatav. Kui tihend on paigal, sulge õhu- ja aurubarjääri ühenduskohad PAROC XST 013 tihndusteibiga.

 • PAROC XMV 002 nurgatihend
 • PAROC XST 013 tihendusteip

Pistikupesade tihendamine  

Igas seinas ja laes on elektrijuhtmeid ja harukarpe. Kui need läbivad õhu- ja aurubarjääri, on tihendamine väga oluline. Selleks sobivad järgmised tooted:

 • PAROC XSS 005 elastne kahepoolne tihendusteip
 • PAROC XST 013 tihendusteip

Seinavuukide ja aknaümbruste tihendamine


Ukseühenduste tihendamine

Struktuuriosade ühenduskohad jooksevad sageli üle kogu seina ning seepärast on need kogu hoone soojustamise seisukohast üliolulised. Ühenduskohad vajavad paigaldamise ajal erilist tähelepanu ning nende tihendamiseks on mitmeid viise.

PAROC XSI 001 tihendusriba

Vundamendi kapillaarpraod

Kapillaarpraod

Kapillaarpragu takistab kapillaarniiskuse jõudmist vundamendist seinastruktuuridesse.

 • PAROC XSS 002

Ventilatsioonitorude sisenemiskohtade tihendamine

Torud või muud hoone struktuuri sisenevad elemendid võivad olla potentsiaalsed lekkeallikad ning seepärast tuleb need kohad korralikult tihendada. Kasutage ka kõige keerulisemate paigaldiste tihendamiseks PAROC XSS 005 kahepoolset tihendusteipi. Võite teipid ka õhu- ja niiskusbarjääri ümbruse. 

 • PAROC XSS 005 elastne kahepoolne tihendusteip 

Seina ja lae ühenduskohtade tihendamine


Nurga tihendamine

Õhu- ja aurubarjäär peab olema katkematu ka ruumi nurkades, kus kaks seina kohtuvad laega. Vormi painutatud PAROC XMV 003 nurgatihend aitab saavutada optimaalse lahenduse.

 • PAROC XMV 003 nurgatihend 
 • PAROC XST 013 

Laeühenduste tihendamine
Laeühenduste tihendamine

Ka lae ja seinte ühenduskohad tuleb tihendada. Tihendage ühenduskohad järgmiste toodete abil:

 • PAROC XSS 005