Soovitame kujundada ruum nii, et sageduste 500-4000 Hz juures oleks järelkaja kestus 0,6 sekundit. Igas ruumi osas peab olema hea kõne arusaadavus, suuremates ruumides tuleb kasutada heli peegeldavaid pindu. Vestlused meditsiiniasutustes on tihti konfidentsiaalsed, seega peaks erinevate alade vahel rakendama ka helitõket.

 Haiglad, hooldustoad Kogu lae ulatuses paigaldatakse akustilised paneelid, kõrgemate ruumide puhul tuleks võimalusel paigutada need ka seinte ülaosasse.

Sobivad tooted: PARAFON Hygiene, PARAFON Hygiene Clinic, PARAFON Exclusive, PARAFON Royal