Soovitame kujundada ruum nii, et sageduste 500-4000 Hz oleks järelkaja kestus maksimaalselt 1,5 sekundit. Igas saali osas on oluline, et inimhääl ja kõne oleksid selgelt arusaadavad. Arvestada tuleks ka kahe seina vahel tekkiva hüpleva kaja võimalusega. Kuna spordisaalides pole suurel määral mööblit, mis heli peegeldusi hajutaks ja helilaineid absorbeeriks, ei piisa nendes ruumides vaid akustilise lae kasutamisest. Akustilised paneelid tuleks paigutada ka seinte ülaosasse. Paneelid peavad olema vastupidavad näiteks pallitabamustele.

 Spordisaalid Akustilised paneelid paigutatakse terve laepinna ulatuses ja vähemalt ühele seintest. Pehmed paneelid kaetakse roovitisega nii, et paneelist jääb nähtavale 15 %, kasutades katteks perforeeritud puitplaate, on nähtavale jääb osa tavaliselt väiksem.

Sobivad tooted: PARAFON Wall panel, PARAFON Slugger, PARAFON Extended Metal cassette, Paracem