Soovitame kujundada ruum nii, et 250-4000 Hz juures oleks järelkaja kestus 0,6-0,9 sekundit. Kui tegemist on ka väljaõppeks kasutatava ruumiga, on olulised hea kõne arusaadavus ja madal müratase.

 Tehnilised ruumid IAkustilised paneelid paigaldatakse terve laepinna ulatuses, samuti iga töölauda ääristavatele vaheseintele. Mürarikaste masinate ja töölaudade vahel tuleb kasutada heli absorbeerivaid vaheseinu. Eeldatud tulemuseks on helitõkete kõrval oluline ka akustiliselt kujundatud lagi.

Sobivad tooted: PARAFON Buller, PARAFON Absorptiolevy, PARAFON Buller Budget, PARAFON Perforated Steel Cassette, PARAFON Baffles