Tavaliselt on maksimaalne lubatud järelkajade kestus elumajade trepikodades 1,3 sekundit. Soovitame sellist kajapikkust 500-4000 Hz juures ka teistes hoonetes. Trepikodade akustilises kujunduses tuleb arvestada ka vandalismiohtu, tuleohutust ja õhuniiskuse vaheldumist. 

 Trepikojad Akustilised paneelid installeeritakse vaheplatvormide kohale lake. Viimasel korrusel peaks akustiliste paneelidega katma kogu lae. Vooderdada võiks eraldi ka iga trepiastme alust pinda.

Sobivad tooted: PARAFON Classic, PARAFON Nordic, PARAFON Exclusive, PARAFON Royal

 

Koridorid

Soovitame kujundada ruum nii, et 250-4000 Hz juures oleks järelkajade kestus 1,0 sekundit. Koridore kasutatakse tulekahjude korral evakuatsiooniks, mistõttu ei tohi neis olla kergestisüttivaid materjale. Paljudes hoonetes on märkimisväärne ka vandalismioht, seega peavad materjalid tugevad olema. 

 koridorid Akustilised paneelid paigaldatakse kogu laepinna ulatuses. Peegelduste vältimiseks seintelt tuleks paigaldada paneelid ka seintele.

Sobivad tooted: PARAFON Classic, PARAFON Nordic, PARAFON Exclusive, PARAFON Corrido