Tööstusisolatsioon

Paroc pakub energiatõhusaid ja jätkusuutlikke lahendusi kõikide tööstuslike protsesside tarvis alates boileritest kuni tööstuslike tsisternideni.

Tööstus ja elektrijaamad nõuavad kauakestvaid, hooldusvabasid ja energiatõhusaid soojustuslahendusi. Kõik lahendused peavad olema usaldusväärsed, vastupidavad ja turvalised. On väga oluline, et protsessidesse tehtud investeeringud realiseeruksid selle elutsükli jooksul, ilma et kaasneksid mittetöötamisest tulenevad kahjud.

Torujuhtmed on tööstusprotsessides määrava tähtsusega koostisosad. Läbi torustiku liigub suurel hulgal külmasid ja soojasid vedelikke ning eesmärgiks on sellise liikumise ajal energiakadu vähendada. Hästi projekteeritud ja tõhusalt soojustatud torustikud pakuvad alati ühesugust soojustusvõimet nii sirgete torude kui ka torupõlvede puhul, tänu millele töötab terve torustik kõige optimaalsemalt.

Lisaks on PAROC tooted väga madala kloriidi ja fluoriidi sisaldusega, mis aitab omakorda vähendada soojustuse all rooste tekke ohtu.