Filtrid

Katlamaja korstende gaasipuhastus seadmete soojusisolatsioon ja paigaldus on kriitilise tähtsusega selle kasutussaja ja funktsionaalsuse suhtes.

Korstendes oleva gaasi temperatuur on tööprotsessi ajal tavaliselt madalam kui 200 °C. Paigalda soojusisolatsioon, et vältida sisemiste seinte jahtumist alla selle punkti, kus gaasides olev hape kondenseerub ja moodustab söövitavaid setteid. Eriti hästi tuleb soojustada tugistuktuurid, et vältida külmasildade teket.

Et muuta soojustus veelgi tõhusamaks võid kriitilised piirkonnad katta topelt soojustuskihiga. Tavaliselt kasutatakse soojustusplaate mõlema kihi jaoks, kuid võimalusel võiks kasutada ka võrkmatte.

Elektrostaatiline tõkesti soojustatud PAROC Pro plaatidega

Seadmete ja filtrite jaoks soovitab Paroc kasutada alljärgnevat lahendust:

  • Kasuta kahekihilist soojustuslahendust tootega 80 kg/m3 PAROC Pro Slabs. 
  • Soojustus paigalda keevitatud pike kasutades.

PAROC Pro Slabs tooted pakuvad suurepärast isolatsiooni korstendes oleva gaasi temperatuuri toimele, neil on madal õhu läbilaskevõime, nad on niiskuskindlad ja PAROC Pro Roof Slabs toodetel on head tugevusomadused katusekonstruktsioonide jaoks.