Korstnad

Paljudes tööstusharudes kantakse edasi suurt hulka õhku ja muid gaase. Näiteks energiajaamade kuumad korstnad, ventilatsioonisüsteemid paberimasinates ja muud sisaldavad suurel hulgal taastatavat energiat. Väga oluline on sellistes protsessides temperatuure kontrollida, et operatsioonisüsteemid oleksid töökorras ja ökonoomsed.

Gaaside temperatuur korstnates on kuni 300 °C, samuti võivad gaasid sisaldada väävlit ja muid söövitavaid aineid. Paigalda soojusisolatsioon, et toestada korstna struktuuri ning vältida väliskesta jahtumist punktini, kus gaasid kondenseeruvad ja söövitavaid happelisi setteid moodustavad.

Suured voolukiirused, temperatuuri kõikumised ja rõhk koos korstnate õhukese seinapaksuse nõuavad konstruktsioonidelt väga suurt mehaanilist jõudu. Korstnate puhul soovitab Paroc kasutada kahekihilist soojustust, et vältida külmasildu, mis omakorda rooste tekke ohtu suurendaks. Tavaliselt kasutatakse mõlemaks isolatsioonikihiks villaplaate, kuid võimalik on ka soojustust kombineerida võrkmattidega. Kõige optimaalsem soojustusmaterjal sõltub alati temperatuuridest ja korstna tüübist.

Flue duct insulated with PAROC Pro Slabs 

Korstnate puhul soovitab Paroc kasutada alljärgnevat lahendust: 

Kasuta kahekihilist soojustuslahendust 80 kg/m3 PAROC Pro Slabs tootega. 

Soojustus paigalda keevispiikidega.
PAROC Pro Slabs tooted pakuvad suurepärast soojusisolatsiooni ja mehaanilist tugevust ka kõrgete temperatuuride puhul. Täisnurksetele korstnatele on lihtsam paigaldada soojustusplaate, kuid võib kasutada ka võrkmatte.

Korstnaid on lihtne soojustada plaatidega nii ühe- kui ka kahekihiliste lahendustena. Soojustusplaadid kinnitatakse varraste ja seibide abil.