Sirged torustikud

Paroc pakub kõikidele nõuetele vastavaid efektiivseid toruisolatsiooni lahendusi. Milline isolatsioonilahendus antud juhul kõige õigem on sõltub konkreetse toru töötemperatuurist. Torukoorikutest isolatsioon ei vaju aja jooksul kokku ning seega selle paksus ja isolatsiooniomadused säilitavad kogu torustiku eluea vältel. Paroc soovitab alati torustikele paigaldada just torukoorikud.

Torukoorikutest isolatsioonilahendus võib vähendada energiakadusid vähemalt 25%-30% võrreldes sama paksusega võrkmattidest isolatsiooniga, mis tugistruktuure nõuab, et oleks võimalik pealiskatteid paigaldada. Tugistruktuur loob isolatsiooni sisse märkimisväärse kuumasilla. Kui teatud maksimaalne soojuskadu on aluseks torustiku isolatsioonipaksuste määramisel, vähendab torukoorikute kasutamine isolatsiooni paksust märgatavalt. Vaata soojusvoo võrdlust lehekülje lõpus.

PAROC Pro Lock lahendus

PAROC Pro Lock lahenduse puhul on üks isolatsioonikiht piisav, et asendada kahte kihti torukoorikuid (paksusega 80-160 mm). Ka paigaldusaeg on lühem, mis tähendab omakorda seda, et tellinguid ja muid seadmeid on vaja lühemaks ajaks ning tööjõukuludki on madalamad. Kokku teeb see hinnavõitu 20%-30%.

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Topeltkihiline (DL)

Kui on nõutud kaks isolatsioonikihti ja isolatsiooni paksus on rohkem kui 160 mm, siis soovitame valida DL tooted. DL tooted pakuvad valmis lahendust, mis sisaldab kahte torukoorikut, mõeldud koos paigalduseks. DL tooted on pakitud üksteise sisse ja transporditud koos, mis tähendab kokkuhoidu transpordil ehitusplatsile.

Et vastata erinõudmistele, on meil ka äärmiselt veekindlad torukoorikud - WR klassi PAROC Pro Sections. Küsi rohkem informatsiooni kohalikult müügiesindajalt.

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

 

 

Soojusvoo võrdlus kolme erineva tööstuslikele torudele mõeldud isolatsioonilahenduse vahel 

PAROC Pro Wired Mat 100
kahekihiline*
PAROC Pro Section 140 +
PAROC Pro Section 100
PAROC Pro Lock 140
ühekihiline
Lambda väärtus keskmisel temperatuuril, W/mK 0.078 0.109/0.052 0.075
Teoreetiline**
soojuskadu, W/m
400 382 386
Teoreetiline** pinnatemperatuur, C° 52 51 51
Kasvavate väärtuste summaarne mõju soojuskaole 30 % 3 % 3 %
Tegelik soojuskadu, W/m 520 394 398
Tegelik pinnatemperatuur, C° 60 52 52

Arvutuslikud väärtused:
Töötemperatuur 530°C
Keskmine aastane õhutemperatuur 20°C
Isolatsioonimaterjali keskmine temperatuur 290°C
Tuule kiirus 0 (tuuletu)
Toru väline diameeter 406 mm
Valitud isolatsiooni paksus 160 mm
Kattematerjal: tsingitud teras

Enamus tööstuslikke torustikke töötavad temperatuurivahemikus 50-250 °C. Me soovitame nende isoleerimiseks torukoorikuid mahukaaluga 100 kg/m3.

Tööstuslikud torustikud 

Tööstuslikel torudel, mille töötemperatuur on kuni 350°C, soovitab Paroc kasutada PAROC Pro Section 100 ühekihilisi torukoorikuid. Seda juhul, kui isolatsiooni paksus on <100 mm.

Kui isolatsiooni paksus on ≥100 mm, soovitame kasutada PAROC Pro Section 100 DL torukoorikuid.

 

 

Torud, mis on varustatud küttekaablitega või auruküttega, on esmalt kaetud fooliumiga, et kuumus jaotuks toru pinnale ühtlasemalt.

Köetud torustikud

Köetud torustikele soovitab Paroc fooliumkattega küttekaableid või aurukütet.

Paigalda torudele PAROC Pro Section 100 võttes arvesse, et küttekehad muutavad kokkuvõttes toru diameetrit. 

 

Turbiintorud töötavad kõrgetel temperatuuridel kuni 550 °C ning vajavad seega head ja mitmekihilist soojusisolatsiooni lahendust. Isolatsiooni kinnitamine ja katmine on siin olulise tähtsusega mitte ainult kõrgete temperatuuride vaid ka vibratsiooni tõttu.

Me soovitame kõrgete temperatuuridega torustike isoleerimiseks suure tihedusega, 140 kg/m3 mitmekihilisi torukoorikuid. PAROC Pro Lock 140 on piisav funktsionaalne ja ökonoomne lahendus.

PAROC Pro Lock 140 lahendus Kahekihiline lahendus PAROC Pro Section 140 DL torukoorikud 

Kõrgtemperetuuriga torustikele ja turbiintorudele soovitab Paroc järgmisi lahendusi:

- Kasuta PAROC Pro Lock 140 ühekihilisi torukoorikuid, kui isolatsiooni paksus on <160 mm.

- Kasuta PAROC Pro Section 140 DL torukoorikuid, kui isolatsiooni paksus on >160 mm.

Kui torudes liigub aur suure kiirusega ja kõrge rõhu all, siis tuleks paigaldada ka heliisolatsioon. Kõige kahjulikumat, madala sagedusega müra, saab vähendada märkimisväärselt suure tihedusega mitmekihilise lahendusega. Suure tihedusega Paroc kivivillast torukoorikud on sobilikud müra vähendamiseks torustikes. See lahendus ei vaja lisakonstruktsioone horisontaalsete torustike toetamiseks, mis paljudel juhtudel muudab kogu soojus- või heliisolatsiooni ebatõhusamaks.

Et parandada mitmekihiliste isolatsioonilahenduste helisummutust, soovitame me raskest materjalist (näiteks teras) plaati kahe villakihi vahel või isolatsiooni peal.

Sirged torustikud

Müra vähendamiseks tööstuslikes torustikes soovitab Paroc kasutada Pro Section 140 kahekihilisi torukoorikuid.

Et mürasummutust parandada, paigalda kõva materjali kiht villakihtide vahele.