Teraskonstruktsioonide tulekaitse

Teraskonstruktsioonid

Ehitusregulatioonid nõuavad, et teatud struktuuriosad oleksid tulekindlad. See, kas element peab olema tulekindel või mitte sõltub hoone suurusest, selle kasutusalast ja elemendi funktsioonist.

Tulekaitse isolatsioon, teraskonstruktsioon  Tulega kokkupuutumisel kaotavad kõik tavaliselt kasutatavad materjalid osa oma mehaanilisest jäikusest. Tugevad teraskonstruktsioonid kaotavad oma turvalisuse piiri 550°C juures, sõltumata terase klassist. Selleks, et  hoone teraskonstruktsioone kaitsta, kasuta PAROC tulekaitse plaate. Sõltuvalt paigaldusest võib kasutada ühte kolmest tulekaitse meetodist: profiil, karp või tahke

Mida rohkem terase pinda on kaetud, seda parem on tulekindlus. Seda kui kiiresti terasstruktuur üles kuumeneb võib kirjeldada kui tulega kokkupuutuva pinna ja profiilis oleva terase vahelist suhet. Seda vahekorda nimetatakse A/V faktoriks. Kõrge A/V faktor annab terasele kiire temperatuuri tõusu. Praktikas tähendab see seda, et õhemad teraskonstruktsioonid vajavad tõhusamat kaitset.

Kasuta tabelit 1 ja 2, et leida sulle vajalik tule klass ja nõutud toote paksus kõige tavalisemate terasprofiilide puhul.

I profiilid

Kui profiili kõrgus on suurem kui 450 mm, siis paigalda soojustus nii, et see kataks kogu profiili.

Soojustuse paksus erinevate talade 3- ja 4-poolse tulega kokkupuute korral, kriitiline temperatuur 450 °C

Tule klass 

R 30  R 60 
R 90   
 R 120  
   PAROC FPS 14 paksus (mm)    PAROC FPS 14 paksus (mm)    PAROC FPS 14 paksus (mm)    PAROC FPS 14 paksus (mm)  
 Teras-profiil  3-poolne kokku-puude 4-poolne kokku-puude   Teras-profiil  3-poolne kokku-puude 4-poolne kokku-puude   Teras-profiil  3-poolne kokku-puude 4-poolne kokku-puude  Teras-profiil  3-poolne kokku-puude 4-poolne kokku-puude
 IPE 160 – 600  20 20   IPE 330 - 600  20 20  IPE 600  25  30  IPE 600  40  50 
      IPE 240 - 300    20 25  IPE 500  30  40  IPE 550  50  50 
      IPE 160 - 220  25  30  IPE 360 - 450  40  40  IPE 450 - 500  50  60 
             IPE 220 - 330 50  50  IPE 400  60  60 
            IPE 160 - 200  50  60  IPE 300 - 360  60 
 HE 100A - HE 600A 20  20  HEA 180 - 600  20  20  HEA 600  20  20  HEA 360 - 600  40  40 
       HEA 100 - 160  20 25  HEA 320 - 500  20   25  HEA 300 - 340  40  50 
             HEA 300 20  30  HEA 240 - 280  40  60 

           HEA 200 - 280  30 40  HEA 220  50  60 
             HEA 100 - 180  40 50  HEA 200  50 
                   HEA 100 - 180  60  -
 HE 100B - HE 600B  20 20 HEB 100 - 600 20  20  HEB 320 - 600  20  20  HEB 300 - 600  30  40 
            HEB 220 - 300  20 25 HEB 240 - 280  40  40 
             HEB 200 20  30  HEB 180 - 220  40  50 
            HEB 140 - 180  25  40  HEB 160  40  60 
            HEB 120  30  40  HEB 120 - 140  50  60 
            HEB 100  40  50  HEB 100  60 


RHS-profiilid

Soojustuse paksus ruudukujuliste RHS profiilide korral, tulega kokkupuude neljast küljest, kriitiline temperatuur 450 °C 

Tule klass
 R 30   R 60  R 90  R 120
Terase paksus (mm) PAROC FPS 14 paksus
(mm)
Terase paksus (mm) PAROC FPS 14 paksus
(mm)
Terase paksus (mm) PAROC FPS 14 paksus
(mm)
Terase paksus (mm) PAROC FPS 14 paksus
(mm)
> 4.0  20.0 > 10  20.0  > 14.0 20.0  12.0  40.0
     8.0  21.0 12.0 25.0 10.0 50.0
     6.3  25.0 8.0 - 10.0 30.0 8.0 60.0
     5.0  30.0 6.3 50.0 6.3  -
     4.0  30.0 5.0 50.0    


Leia kõige kõige tavalisemate profiilide A/V väärtused >>
ETA PAROC FireSafe Süsteemidele (pdf)

Sisseehitatud sambad/ruudukujuline profiil

Kõige rohkem kasutatakse ruudukujulist profiili seinastruktuuri sees. Sellise lahenduse puhul proovi pealmist kipsplaati kasutada terasprofiili tulekaitse kihina ning tänu sellel saad vähendada soojustuse paksust.

Välisseintes olevate terasprofiilide tulekaitse kipsplaatide abil

Kandiline terasprofiil


Mõnikord kaitstakse välisseintes olevaid sambaid kolmest küljest. 5 mm paksust RHS profiili, mille kriitiline temperatuur on 400⁰–600⁰C ja nõutav tule klass R60, võib kolmest küljest kaitsta 20 mm paksuse PAROC FPS 14 soojustusega. See on võimalik ainult R60 tule klassi puhul, kui seina sisemises pooles on kaks kihti kipsplaate. Seina välimine pool peab olema kaetud vähemalt 9 mm paksuse kipsplaadiga. Piirang on see, et terasprofiil ei tohi asuda avatavate kohtade kõrval (aknad ja uksed). Lisaks sellele peab ka fassaad olema mittesüttiv.

Terasprofiilide tulekaitse vaheseintes

Kandiline terasprofiil, sein

Vaheseintes kasuta tulekaitseks kipsplaatide kihte. Tule klass R90 korral järgi allolevat tabelit:

Soojustuse paksus ruudukujuliste RHS profiilide korral, kriitiline temperatuur 450 °C 

Terase paksus (mm)  PAROC FPS 14 paksus (mm)   
   1 x 13 mm kipsplaat (1 kiht mõlemal pool)  2 x 13 mm kipsplaat (2 kihti mõlemal pool)
 5 40  25 
 6.3 40  25 
 8.0 30  20 
 10.0 25  20 


HSQ talad

HSQ profiile kasutatakse tihti koos betoonist elementidega.
Siis kui otsustate kui paksu tulekaitset vaja läheb, kasutage nähtaval oleva flantsi mõõtmeid. Konstruktsiooni on katsetatud soojustuspaneelidega, mis on mõlemalt poolt 50 mm pikemad kui vaja, et lihtsustada paigaldust.

HSQ talad

Soojustuse paksus ruudukujuliste HSQ profiilide korral, tuli ühest küljest

  ts (mm)  Ai / Vs (mm-1  R 60    R 90   R 120   
      450°C  500°C  450°C   500°C 450°C  500°C 
HSQ 1   15  67  20  20  20  20  40  25
HSQ 2   10  100  20   20  40  25  60  40