Tuleeraldus

Tuleeraldus (näiteks tulemüür) on tulekindel barjäär, mis takistab tule levimist läbi majaosade ja nende vahel. Tavaliselt kasutatakse tuleeraldust, et jaotada hoone erinevateks tulepiirkondadeks ning seda tehakse kooskõlas kohalike ehitusregulatsioonidega. Tuleeraldus on ka maja passiivse tulekaitsesüsteemi osa.

Vaheseinad

Tuleeralduseks mõeldud vaheseinad on tavaliselt tehtud kipsplaatidest. Tulekindlad vaheseinad on sisemised seinad, mis pakuvad vertikaalset tuleeraldust, näiteks jaotusseinad. Tavaliselt ei ole tegemist kandvate seintega. Tulekindel vahesein on eraldus, mille tulekindlad omadused on vastavuses asjakohaste Euroopa standarditega. Sarnaselt on ka tulega kokkupuutuvate pindade tulekindlad omadused vastavuses asjakohaste tulekatsete standarditega. Tulekindluse välja selgitamiseks ettenähtud nõuded ja vaheseinte tulekindlad omadused on välja toodud ka ehitusregulatsioonides.

Vaheseinu saab ehitada mitmel erineval moel ning nende spetsifikatsioon sõltub kasutusalast, sooritustasemest ning lõppviimistlusele ja välimusele esitatud nõuetest. Vaheseinu saab teha mitmetest erinevatest lehtmaterjalidest, mis on toestatud või varjavad puit- või metallkarkassi. Neid saab valmistada ka sandvitšpaneelidest.

Kui tulekahju on täielikult välja arenenud, siis püüab see edasi liikuda konstruktsioonidesse ning esialgsest kohast edasi. Tulekindel vahesein hoiab sellise leviku ära, sest loob struktuuri (ehk sektsiooni), mis ei kuku kokku ning hoiab tuld teatud perioodi vältel kontrolli all. Oluline on teha kindlaks vaheseina tulekindlus, pöörates tähelepanu selle käitumisomadustele kuumas ja rõhu all, mis võivad tulekahju arenedes tekkida.

Tulekindluse välja selgitamiseks tehtavad katsed kasutavad standardseid temperatuure/ajaperioode ja rõhu jaotust. Selliste vaheseinte tulekindlus on tavaliselt 30 kuni 240 (või rohkem) minutit. Paroc’il on ETA EI 45, EI 60 ja EI90 vaheseintele.

Puitkonstruktsioonid

Tulekahju on üks esimesi probleeme, mida arutatakse puitkonstruktsiooni loomisel. Samas peavad ka puitkarkassiga hooned vastama samadele tuleohutusnõuetele, mis muud hooned ning seega ei oleks nad elanikele ka suuremaks ohuallikaks.

Puidust vaheseinu ja põrandatalasid on aastaid kasutatud tuleeralduse elementidena ning nende head sooritust on korduvalt tõestatud katsete ja reaalsete olukordadega. Puidul on tulekahju korral kõrge ja ettenähtav sooritusvõime, sest puit söestub aeglaselt ja kõigile tuntud kiirusel ~ 40 mm tunnis. Veelgi tähtsam on see, et puit suudab pikalt säilitada oma strukturaalse terviklikkuse.

Juhul kui ehitise tuleklassifikatsiooni peab suurendama, saab seda puitkonstruktsioonides teha PAROC kivivilla abil.

Näiteks:
Lisameetodi alusel on vaheseinal, millel mõlemal pool on 95 mm paksused puittalad ja 12 mm paksused kiudplaadid, tulekindlus järgmine:

Osaline sein ilma soojustuseta
 
  1. Ilma soojustuseta (õhuauk) = 24.0 minutit 
  2. 95mm paksune klaasvilla soojustus = 29.7 minutit 
  3. 95mm paksune kivivilla soojustus = 69.0 minutit
Loe lisaks lisameetodist (pdf) >>