Tulekaitsekate süttivatele soojustusmaterjalidele

PAROC FireSAFE
Kõik orgaanilised ehitusmaterjalid põlevad kõrgel temperatuuril. Seda tuleb arvese võtta eriti välisseinte ja katuste konstruktsioonis, sest nende osa on tähtis ruumi tulekahju hilisemas staadiumis, kui aknad purunevad ja leegid jõuavad fassaadini. Hoonekarbi süttivad materjalid vajavad sobivat ja korralikku kaitset ümberringi, nii et need ei suurendaks kahjutuld ega toimiks kütusena.

Paroc on välja töötanud uue FireSAFE toodete seeria, mille abil on võimalik luua tulekaitse kihid kõigile süttivast materjalist soojustuskihtidele tuletundlikkuse klassiga B - F.

Paroci tulekaitsesoovitused põhinevad väga suurte kogemustega tulekahjukonsultandi Esko Mikkola uuringutel ja sisaldavad järgmisi põhiprintsiipe tuleeraldusnõuete kohta.


Krohvitud Fassaadid

Tinkuojamos sienosTuletundlikkuse A1 või A2 s1 d0 klass.

Tulekaitseks puudub vajadus.

 

Tinkuojamos sienosSüttiv soojustus B,C,D,E,F klassid.

Süttiv soojutus tuleb kogu pinna ulatuses kaitsta 50 mm paksuste PAROC FireSAFE RF30 plaatidega.

Avade ja läbiviikude servad tuleb kaitsta 200 mm laiuste PAROC FPL 80 lamellidega.

Ventileeritav fassaad

 

Vėdinamos sienosTuletundlikkuse A1 või A2 s1 d0 klass.

Tulekaitseks puudub vajadus.

 

Vėdinamos sienos

Vėdinamos sienos 

DSüttiv soojustus B,C,D,E,F klassid.

Süttiv soojutus tuleb kogu pinna ulatuses kaitsta 50 mm paksuste PAROC FireSAFE RF30 plaatidega või 30mm paksuste PAROC Fire SAFE VF10 plaatidega.

Läbiviikude ja avade servad tuleb kaitsta 200 mm laiuste PAROC FPL 80 lamellidega. Betoonsändvitšelement

 

Surenkamos g/b daugiasluoksnės plokštėsTuletundlikkuse A1 või A2 s1 d0 klass.

Tulekaitseks puudub vajadus.

 

Betonisandwich-elementti + palokatko + FPL80Süttiv soojustus B,C,D,E,F klassid.

Läbiviikude ja avade servad tuleb kaitsta 200 mm laiuste PAROC FPL 80 lamellidega.

 

Corrucated steel + RO30Süttiv soojustus B,C,D,E,F klassid.

Süttiv soojutus tuleb kogu pinna ulatuses kaitsta soovituslikult nii alt- kui pealtpoolt. Kaitsekihina soovitame kasutada allpool 30 mm PAROC FireSAFE RF30 plaate, aga pealpool 50 mm PAROC FireSAFE RF30 plaate.

 


Suured katused tuleb jagada väiksemateks sektsioonideks kuni 800 m2, kui soojustuse klass on alla A2-s1, d0. Tuletõkkeks süttivale soojustusele soovitame PAROC FPL 80 lamelle.

Tuulettuvan tiilijulkisivun läpivienti
Süttiv soojustus B,C,D,E,F klassid.

Süttivaisolatsiooni (soojustuse) kihti läbiv paigaldis tuleb kavandada nii, et tuli ei saaks läbi selle levida süttivasse soojustuskihti.Seintes on kaitsepiirkonna laius läbiviigu ümber 200 mm ja katustel 400 mm, sõltumata läbiviigu liigist. Kaitsepiirkonna soovitame teostada PAROC FPL 80 lamellidega.

Torude ja kanalite isolatsiooni võib teostada alloleva tabeli järgi.

 

Hollow core slab firestopper
 

 

 Toode  Läbiviigu mõõdud  Isolatsiooni paksus
 PAROC HVAC FIRE MAT COMFORT   <1000 mm, h=1000, b=1250 mm  100 mm
 PAROC HVAC SECTION ALUCOAT T  100–150 mm  100 mm
 PAROC HVAC SECTION ALUCOAT T  22–100 mm  80 mm
 PAROC HVAC AIRCOAT  100–250 mm  50 mm

Kerrospalokatkot

Süttiv soojustus E,F klassid.

Kõrgetel hoonetel tuleb süttiv soojustuse kiht jaotada horisontaalselt sektsioonideks, et vältida põlengu levikut soojustuse kihis. Soovitame süttiva soojustuse katkestamiseks vähemalt 400 mm laiust PAROC FPL 80 lamellidest riba.