Tulekaitsekate süttivatele soojustusmaterjalidele

PAROC FireSAFE
Kõik orgaanilised ehitusmaterjalid põlevad kõrgel temperatuuril. Seda tuleb arvese võtta eriti välisseinte ja katuste konstruktsioonis, sest nende osa on tähtis ruumi tulekahju hilisemas staadiumis, kui aknad purunevad ja leegid jõuavad fassaadini. Hoonekarbi süttivad materjalid vajavad sobivat ja korralikku kaitset ümberringi, nii et need ei suurendaks kahjutuld ega toimiks kütusena.

Paroc on välja töötanud uue FireSAFE toodete seeria, mille abil on võimalik luua tulekaitse kihid kõigile süttivast materjalist soojustuskihtidele tuletundlikkuse klassiga B - F.

Paroci tulekaitsesoovitused põhinevad väga suurte kogemustega tulekahjukonsultandi Esko Mikkola uuringutel ja sisaldavad järgmisi põhiprintsiipe tuleeraldusnõuete kohta.