Tulekaitse: Vahekäigud - Koridorid

Materjalid, mis valitakse seinte ja lagede vooderdamiseks, võivad oluliselt mõjutada tule levikut ja selle kasvu kiirust, isegi kui need ei ole tavaliselt materjalid, mis esimesena süttivad. See on eriti oluline avatud ruumides, kus süttiv siseviimistlus põhjustaks väga kiire tule leviku ja takistaks elanike evakueerimist.

Mitmed viimistlusmaterjali omadused mõjutavad tule levikut. Näiteks kiire süttivus ja kuumuse edasiandmise kiirus. Erinevad Euroopa tuleohutuse juhised ja klassifikatsioonid aitavad  tule levikut ruumis kontrolli all hoida, sest tegeletakse just materjalide süttimisomaduste hindamisega.

 

Hoonetel peavad eriti hästi olema kaitstud just koridorid, et elanikud saaksid tulekahju korral majast põgeneda. Siseviimistlusmaterjalide ja pinnakatete tulekindlad omadused on reguleeritud kohalikes ehitusregulatsioonides.

PAROC kivivillast akustilised paneelid on tulekindlad ja sobivad väga hästi erinevatesse koridoridesse.