Paroc Stonewool on energiasäästlik

Paroc Stonewool on energiasäästlik

 

Energiasäästlike keskkonnalahenduste kasutamine on nii kohustus kui ka võimalus. Meie kodudel ja bürooruumidel on suur roll diskussioonides kliimamuutuste üle. Ligikaudu 40% inimtekkeliste kasvuhoonegaaside heitest pärineb halvasti soojustatud elamutest ja bürooruumidest ning nende kütmiseks vajaliku energia saamisest.

Täpsemalt öeldes on hoone energiasäästlikkuse tagamisel kriitiline tegur soojustus, mis võib tagada hoone kuni 75% väiksema soojusvajaduse. Õige soojustus säästab hoonete energiakulu.

Seega tuleb soojustada kliimatehnika (HVAC) süsteemid ja tööstuslikud paigaldised juhul, kui torustikke ja kanaleid kasutatakse kuuma õhu või vedelike transportimiseks.

Tööstuslikes paigaldistes (näiteks jõujaamades) kasutatavate kõrgete temperatuuride tõttu on seal soojuskaod palju suuremad kui passiivmajades. Kui torustik ja paigaldised ei ole korralikult soojustatud, on soojuse hoidmiseks vajalikul tasemel vaja rohkem energiat.

PAROC Stonewool

  • On suurepäraste soojustavate omadustega, ka kõrgetel temperatuuridel.
  • Sisaldab 95–98% õhku, mille on väga väike soojusjuhtivus.
  • Säilitab efektiivsed soojustavad omadused ja mõõtmed hoone kogu olelustsükli vältel.
  • Kivivilla tootmisega kaasneva iga CO2 tonn hoiab tänu soojaisolatsioonile 50 aasta jooksul ära ligikaudu 200 tonni CO2-heidet. (Allikas: EURIMA)