Euroopa määrused

Ehitustoodete direktiiv (CPD)

Ehitustoodete direktiiviga võimaldatakse kõikide ehitustoodete vaba liikumine Euroopa Liidus. Ehitustoodete direktiiv tutvustab ühist tehnilist keelt, mis koosneb ühtlustatud standarditest ja Euroopa tehnilistest heakskiitudest, ning sellises keeles saavad tootjad väljendada toodete omadusi, mida nad turule toovad.

Ehitustoodete direktiivi käsitlusala puudutab ehitiste ohutust ning see on jagatud kuude peatükki, mis käsitlevad ehitustööde põhinõudeid:

 1. Mehhaaniline vastupidavus ja stabiilsus 
 2. Ohutus tulekahju korral 
 3. Hügieen, tervis ja keskkond 
 4. Tööohutuse kättesaadavus 
 5. Müra kaitse 
 6. Energiasäästlikkus ja soojapidavus

Ehitustoodete määrus asendab ehitustoodete direktiivi, kui see jõustub 1. Juulil 2013. See muudatus muudab CE-märgise kohustuslikuks igas liikmesriigis ja lisab ka veel ühe olulise punkti põhinõuete nimekirja:

7. Loodusressursside jätkusuutlik kasutamine


Ehitustoodete direktiiv (89/106/EEC) nõuab toodetel CE-märgistust, et näidata nende vastavust EL’I nõuetele.


CE märk

CE märk, mis on lühend prantsuse keelsest väljendist “Conformité Européenne” (mis tähendab Eesti keeles “Euroopa vastavustunnistus”), on kohustuslik vastavusmärk toodetele Euroopa Majanduspiirkonna turul (EMP).

Asetades CE märgise tootele, garanteerib tootja, et toode vastab Euroopa Liidu direktiivides kehtestatud olulistele nõuetele.

Loe veel >>

European Commission: CE marking


ETA

Euroopa Tehniline Tunnustus ehitustoodetele on tehniline hinnang, mis käsitleb toote sobivust kavandatud kasutuseks. ETA hinnangu võib anda siis, kui ühtlustatud standardeid ei ole saadaval. ETA võimaldab tootjatel panna CE-märgistuse oma toodetele.

Euroopa Tehniline Tunnustus väljastatakse kõikides EMP riikides kehtivusajaga 5 aastat.

Euroopa Tehnilised Hinnangud asendavad praegust Euroopa Tehnilist Tunnustust alates 1. Juulist 2013.

Loe veel >>

European Organization for Technical Approvals

EL vastavusdeklaratsioon

CE-mark on EL Vastavustunnistuse väline tunnus, mis antakse tootja poolt.

EL Vastavustunnistusega annab tootja kinnituse oma toodete nõuetele vastavuse kohta. Vastavustunnistus peab olema ametivõimudele kättesaadav alates sisenemisest Euroopa turule. Deklaratsiooni peab olema koostanud kas:

 • Tootja 
 • Tootja volindatud esindaja Euroopa Liidus.

Alates 1. juulist 2013 nimetatakse Vastavustunnistus ümbes Toimivustunnistuseks. See tunnistus saab uueks vormiks, mis edastab infot CE-märgistusega toodete põhiomaduste kohta vastavalt ühtlustatud standarditele (hEN) või Euroopa Tehnilisele Hinnangule (ETA).

Toimivustunnistusega võtab tootja vastutuse, et tooted vastavad deklareeritud toimivuse nõuetele.

Loe veel >>

European Commission: Declaration of Performance (DoP) and CE marking

CE märgistusega tooteid võib müüa kogu Euroopa Majanduspiirkonnas. Tuleb aga mainida, et see ei ole kvaliteedimärk.

Toodetele esitatavad nõuded ja ehitusmäärused erinevad EL’i liikmesriikide vahel. Seega, kuigi toode võib kanda CE märgistust ei pruugi ta olla sobilik konkreetseks rakenduseks või kasutamiseks mõnes liikmesriigis, kuigi märgistus võimaldab turustada nendes liikmesriikides.

Vastutus selle eest, et tootel on vajalikud omadused konkreetseks rakenduseks, lasub projekteerijatel, töövõtjatel ja kohalikel spetsialistidel. Valides CE märgistusega toote, saab disainer usaldada tootja vastutust toote või teenuse kvaliteedi ees.

Eurokoodeks

Eurokoodeks on Euroopa struktuursed disainikoodid ehitistele ja tsiviilrajatistele. Koodide eesmärk on ehitusliku ohutuse parandamine ja konkurentsivõime suurendamine Euroopa ehitussektoris.

 • EN1990 Eurocode 0: Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused 
 • EN1991 Eurocode 1: Ehituskonstruktsioonide projekteerimine 
 • EN1992 Eurocode 2: Betoonkonstruktsioonide projekteerimine 
 • EN1993 Eurocode 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine 
 • EN1994 Eurocode 4: Komposiitterase ja betoonstruktuuride projekteerimine 
 • EN1995 Eurocode 5: Puitkonstruktsioonide projekteerimine 
 • EN1996 Eurocode 6: Kivikonstruktsioonide projekteerimine 
 • EN1997 Eurocode 7: Geotehniline projekteerimine 
 • EN1998 Eurocode 8: Maavärinakindlate konstruktsioonide projekteerimine 
 • EN1999 Eurocode 9: Alumiiniumkonstruktsioonide projekteerimine

Eurokoodeks toob kaasa ühtlase ehitusohutuse taseme erinevates Euroopa regioonides. Projekteerimise meetodeid lihtsustab ka suhtlemine disainerite, asutuste ja klientidega.

Loe veel >>

Eurocodes: About the EN Eurocodes