Kontrollimine ja sertifitseerimine

Infrapuna audit

Infrapuna kontroll on kiiresti muutumas normiks ehitusjärelvalves. Õigete vahenditega ja väljaõppega suudavad ehitusinspektorid elimineerida praktiliselt kogu energia kao, mida põhjustab ebaefektiivne või puudulik ehitus. Infrapuna kontroll aitab vähendada hoone ökoloogilist jalajälge kaitstes mitte ainult keskkonda, vaid vähendades ka energia kulutusi tõstes samal ajal ohutust, tootlikkust ja energiatõhusust.

Inrapuna energiaaudit on detailne vaade energialeketele kodu või kaubandusomandi puhul. Terve kinnistu uuritakse läbi kasutades infrapuna avastamaks õhulekke asukohta, soojustuse puudumist või kehvasti soojustatud alasid põrandates, lagedes või seintes. Kontrollijad koostavad täpse kirjaliku aruande, mis kajastab probleemseid kohti koos soovitustega, et mida tuleks probleemide lahendamiseks teha. Enamikel juhtudel on tulemuseks energiatarbimise vähenemine ning kütte- ja jahutusarvete alanemine.

Infrapuna soojuspildistamine on saanud väärtuslikuks tööriistaks energiaaudidites nii elu- ja ärihoonetes. Infrapuna kaameral on võime kuvada soojust visuaalse pildina muutes kergesti nähtavaks, kus energiat raisatakse. Need pildid lisatakse energiaauditi aruandele kõrvutades selle ruumi tavafotoga, et lugeja saaks täpselt näha, kus energia kadu toimub.

Infrapuna soojuspildistamine aitab avastada igapäevaseid energiaprobleeme. Õige soojustamine hoonetes on tähtis soojusmugavuse saavutamiseks. Isolatsioon vähendab soovimatut soojuskadu ja vastupidi ning vähendab jahutus- ja küttesüsteemide energiavajadust. Infrapuna pildid allpool kajastavad puuduvat isolatsiooni laes, arvestades, et digitaalsel pildil (paremal) probleeme ei kajastunud.

Lubų termovizinė analizėLubų paprasta nuotrauka

Õhulekked on järgmine suur probleem, mida infrapuna pildistamine tuvastab. See tekib siis, kui välisõhk tungib ohjeldamatult majja läbi pragude ja avade. Selliste pragude ja avade sulgemisel on võimalik vähendada kütte- ja jahutuskulusid, suurendada hoone vastupidavust ja luua tervislikum sisekliima.

Lango oro pralaidumo termovizinė analizėLango paprasta nuotrauka

 

Õhutiheduse mõõtmine

Et teha kindlaks, kas ehitatud hoone on korrapäraselt tihendatud, tuleks teha õhurõhu test. See katse tuleb teha enne, kui õhukindlad kohad on kaetud ning on veel võimalik kasutusele võtta meetmeid lekete sulgemiseks. Tuleb teostada puhurukse test, et kontrollida hoone tihedust ja infiltratsiooni. Tuleb kasutada ka vastavaid seadmeid, et avastada õhulekked ventilatsioonikanalites.

 
Õhutiheduse mõõtmine