Energiatõhusus

Kliimamuutuse kiirenemine ja energia hindade tõus tähendab seda, et energiatõhusate hoonete arendamine on praegu tähtsam kui kunagi varem.

Hoonetel on tohutu potentsiaal energiat säästa. Näiteks hästi soojustatud kodu kasutab ainult 20% sellest energiast, mida tavalise maja kütmiseks vaja läheb.

Kõige olulisem faktor hoonete energiatõhusamaks muutmisel on soojustus, tänu millele võib hoonete energiakulu väheneda ligi 75%, mis tähendab umbes 460 miljonit tonni süsihappegaasi aastas.

Energiatõhusaid hooneid võib liigitada neljaks: madalenergia maja, passiivmaja, nullenergia maja ja plussenergia maja. Maja tervet elutsükklit silmas pidades on passiivmaja tavaliselt kõige optimaalsem valik.

Energiatõhusa hoone seinakonstruktsioon on tavaliselt veidi paksem ja kompaktsem kui tavalisel majal. Lisaks soojustusele on energiatõhusa hoone juures tähtsateks asjaoludeks näiteks akende hulk, kui palju päikesevalgust hoonele paistab ning milline on maja ventilatsioonisüsteem. 

Allikad: CEPS, EURIMA, VTT

PAROC energiasäästlik maja on tark investeering.

 • Kui ehitada enegiatõhus hoone on ehituskulud ainult ca 0-5% suuremad võrreldes tavalise maja ehitamisega (Soome Tehnoloogiauurimiskeskuse VTT hinnangul). 
 • Energiasäästliku maja müügihind on umbes 10-30% kõrgem kui tavalise maja müügist saadud tulu. 
 • Energiasäästlikud majad võivad 25 aasta jooksul säästa 30 000 – 50 000 eurot (VTT hinnangul). 
 • Kivivillast soojustus on lihtne ja raha säästev viis energiat konserveerida ja keskkonda kaitsta. See vähendab ka küttekulusid, tagab värske ja tervisliku siseõhu ning muudab hoone helikindlamaks.

Kivivill on suurepärane soojustaja.

 • Üks kuupmeeter kivivilla sisaldab 95-98% õhku ning on hästi teada, et staatilisel õhul on väga madal soojusjuhtivus.

Kivivillal on väga head vee- ja niiskuskindlad omadused.

 • PAROC kivivill tõrjub hästi vett ega ima seda endasse. Kui just palju survet avaldada, siis võib vesi siiski plaatide sisse tungida. Märg kivivilla plaat kuivab kiiresti tänu hingavale struktuurile.
  Lühiajaline veeimavus, WS, (Wp) < 1 kg/m² (EN 1609)
  Pikaajaline veeimavus (osaliselt vettinud), WL(P), (Wlp) < 3 kg/m² (EN 12087)
 • PAROC kivivillal on väga hea auru läbilaskevõime ja isolatsioonile ei teki kondensatsiooni.
 veekindlus, auru läbilaskvus