Ehitusdisain

Passiivmaja loob uued võimalused projekteerijatele, sest nii hoone planeering kui ka ehitusmaterjalid on vabalt valitavad. Kuigi suunaga lõuna poole asetsevad majad saavad päikeseenergiast rohkem kasu, siis kogemused näitavad, et sama kontseptsiooni saab kasutada ka suunaga põhja poole asetsevate majade osas. Kütteenergia vajadust mõjutab hoone kuju – lihtsad ruudu- ja kuubikujulised hooned on kõige energiatõhusamad. 
 

Hoone planeerimisel on vajalik ka jahutusvajadusega arvestamine

Küttevajaduse vähenemine kasutades passiivset päikesekütet sõltub sellest, mis suunas maja ja aknad asetsevad. Jahutusvajadus varakevadel võib tekitada aga probleeme. Suured aknad suunaga lõunasse võivad olla väga atraktiivsed, kuid sel juhul tuleb ka kasutusele tuleb võtta vajaliku meetmed  toatemperatuuri kontrollimiseks ja ülekuumenemise vältimiseks. Rõdud, laiad karniisid ja varikatused on liigse päikesekuumuse vastu heaks lahenduseks.
Maja ümbrik (soojus, õhutihedus, niiskus)
Madalenergia või passiivmajasid projekteerides tuleb arvestada mitmete aspektidega:
  • maja ümbrik (soojus, õhutihedus, niiskus) 
  • HVAC süsteem
  • elanikud

Majaümbriku soojustuse projekteerimine

Nende kolme teguri koosmõju arvestamine on eduka planeeringu loomisel väga tähtis. Näiteks, rohkem soojustust tähendab seda, et majal on vaja väiksemat küttesüsteemi, ning õhukindlal majal on vaja mehaanilist ventilatsiooni. 

Maja ümbriku soojustehnilisel planeerimisel tuleb silmas pidada kolme asjaolu: 

  1. soojusjuhtivustegurit, seal hulgas aknad ja uksed; 
  2. õhutihedust; 
  3. tuulekaitset külma välisõhu vastu.