Energiasäästlikkus tööstuslikes protsessides

Paljud tööstusprotsessid nõuavad suurt kogust soojust ja mehhaanilist võimsust. EL'is moodustab tööstussektor 27% energia lõpp-tarbimisest.

Energiatarbe optimeerimine industriaalsüsteemides tagab positiivse keskkonnamõju ja kulude kokkuhoiu. Igas tööstusprotsessis või tehases tahavad omanikud ja operaatorid tagada selle, et nende investeeringud toodavad optimaalset funktsionaalsust, tõhusust ja loomulikult kasumit. Valdkonnad, kus on võimalik saavutada suuremat energiatõhusust, on järgmised:

  • Torustikud (eriti kõrge temperatuuriga torustikud) 
  • Siibrikastid ja -äärised 
  • Mahutite seinad ja katused 
  • Soojusvahetid, surveanumad 
  • Katlad 
  • Suitsu kanalid 
  • Seadmed ja filtrid 
  • Tööstuslikud korstnad 
  • Erikonstruktsioonid

Lihtne viis suurendada tõhusust ja tagada protsessi tulemusikkus on veenduda, et see on korralikud soojustatud; vähendades energiatarbimist ja suurendades tehase eluea efektiivsust, on hästi soojustatud projektide väärtuslikud kasutegurid. Energiatarbimist saab vähendada lihtsalt hoides ära soojuskadusid soojusülekandes.

Tööstused on suur potentsiaal soojusülekannete kadude vähendamiseks. Liiga tihti on spetsifikatsioonid lihtsalt kopeeritud eelmistest projektidest, kus mõned võivad isegi olla aastakümneid vanad. Korraliku soojustusega on võimalik saavutada mitmed eelised; säästes energiat ja raha, vähendades heitgaase ja saavutades süsteemi efektiivsuse.

Üks investeering tehase energiatõhususse tekitab igal aastal energikulude sääste

Pildil: Üks investeering tehase energiatõhususse tekitab igal aastal energikulude sääste.

Torud ja seadmed tööstuslikes tehastes liiguvad tihti kuumutatud esemeid nagu näiteks kuum vesi. Süsteemi optimaalne toimimine nõuab, et toodetud soojuse tase silib läbi protsessi. Kui torud ja seadmed ei ole korralikult soojustatud, tekivad soojuskaod ja läheb vaja rohkem energiat, et säilitada temperatuur. Kuid paljudes süsteemides ei ole näiteks ventiile ja ääriseid üldse isoleeritud. Lisaks halvale hooldusele tekitab see ka suurt soojuskadu.

Ehitustööstus on energiatõhususe töötluses ehitusmäärustest ajas ees. Kui võrrelda isolatsioonitasemeid passiivmajades ja tehastes, näeme me, et temperatuurid erinevad suuresti. Kõrge temperatuuri tõttu tehastes on soojskaod palju suuremad kui passiivmajades. Aga kui võrrelda isoleeritust, mida nende kadude vähendamiseks kasutatakse, on vahe samuti tohutu.

Soojuskadude standardid: Hoonete ja tehaste võrdlus

  Tehas Kehtiv ehituskoodeks  Passiivmaja
Temperatuur 250 °C - 640 °C   18 °C - 22 °C 18 °C - 22 °C 
 Soojuskadu (AGI Q101)  150 W/m2  < 10 W/m2  < 3 W/m2
 Isolatsiooni paksus  100 mm 100 mm  350mm - 500 mm 

Allikas: eiif.org

Sageli on tööstuses kõrged nõuded isolatsioonile. Temperatuurivahemik seadmetes kuni 600-800 kraadi ja protseduurid toimuvad peamiselt välitingimustes. Et tagada head isolatsiooni ja mehhaanilised omadused, peab isolatsioon olema veekindel ja korrosioonivaba. Tihti asuvad seadmed merele lähedal, kus risk roostele on suurim.

Paroc on Euroopa Tööstusisolatsiooni Sihtasutuse liige
Euroopa Tööstusisolatsiooni Sihtasutus (EiiF) loodi 2009. aastal ja koosneb Euroopa juhtivatest isolatsiooni tarnijatest ja tootjatest. See on neutraalne ja mittetulunduslik isolatsiooni sihtasutus, mis edendab tööstusisolatsiooni eesmärgiga suurendada jätkusuutlikkust ja tasuvust. EiiF'i projekt tõstab teadlikkust, et areneda vajalikke isolatsiooni omadusi. Sihtasutuse eesmärk on näidata peidetud potentsiaali ja edendada meetmeid parema isolatsiooniga jätkusuutlikeks lahendusteks. 

Loe veel >>

http://www.eiif.org/default.asp