Heli

Heli on üks ehitistele esitatavatest põhinõuetest EL’i ehitustoodete regulatsioonis (CPR). 

Tõlgendusdokument: Mürakaitse.

Enamikes riikides on kehtestatud normid akustilise keskkonna kohta, mis sisaldavad selliseid tegureid nagu:

  • Tööstushoonetest keskkonnale eralduv müra 
  • Liiklusmüra kandumine hoonetesse 
  • Müratase töökodades ja ehitistes 
  • Müra vähendamine ruumide vahel hoones

Vajadus heade akustiliste lahenduse järgi hoonetes kasvad kiiresti koos sooviga planeerida ja ehitada tiheasustust, mis on magistraalide vahetus läheduses. Heliisolatsiooni ja ruumiakustika nõudluse tase kõrgklassi hoonete puhul on samuti turul tõusujoones. Mõnedel juhtudel on ehitusmääruseid juba muudetud, et tagada paremat heliisolatsiooni ja ruumiakustikat.

Heli 

Tähtis on mitte segi ajada mõisteid “heliisolatsioon” ja “heli neeldumine”. Helineelavad materjalid, nagu näiteks kivivill, ei paku häid heliisolatsiooni omadusi, sest need on kerged ja lasevad õhku läbi. Nad aitavad vähendada heli taset ruumis või tõsta heliisolatsiooni ehituskonstruktsioonides.

Et vastavateks funktsioonideks luua sobivad ruumid, on vaja spetsiaalset akustilist planeeringut. On kaks peamist helifaktorit, mida tuleb arvestada hoone planeerimisel:

  • Tuleb valida vaiksed seadmed (näiteks liftid, pumbad, kütte- ja ventilatsiooniseadmed jne). 
  • Heli tekitamisel arvesta ruumi akustikaga ja heliisolatsooniga.

Poorne PAROC kivivill on ideaalne helineelav materjal

Materjali helineelduvuse omadusi väljendab sõltuvalt sagedusest helineelduvustegur α (alfa). Alpha (α) ulatus on 0 kuni 1.00 (täielikust peegeldumisest kuni täielku neelduvuseni).

PAROC kivivll on poorne. See koosneb ühtsest materjalist selle õõnsustest. Võime absorbeerida heli suureneb sagedusega ning on mõjutatud ka paksusest; eriti, kui neelaja on asetatud vastu seina või vastu muud tugevat pinda.

Madala sagedusega heli puhul suurendab neelavust õhuvahe neelava materjali ja kõva pinna või seina vahel.

 Helineeldumise kõver
Pildil: PAROC kivivilla helineeldumise kõverad paksuse juures 30mm (roheline), 50 mm (punane) ja 100 mm (roheline).

PAROC kivivill on ideaalne materjal heliisolatsiooni konstruktsioonides kasutamiseks

Et vältida heli liikumist, peab takistama helilaineid:
  • Täites õõnsuseid seinades, et ei tekiks resonantsi 
  • Kattes põranda ujuvalt, et vähe ndada põranda mõju helile. 
  • Osileerides vibreerivad masinad nii, et vibratsioon ei kanduks edasi.

Tänu ainulaadsetele omadustele on kivivill laialdaselt kasutusel kõigis nendes rakendustes. Näiteks, vaheseintes on poorne ja õhku läbilaskev mineraalvill kõige kulutõhusam heliisolatsioonimaterjal. Mitmekihilise vaheseina puhul parandab see 5-10 dB võrra heliisolatsiooni võrreldes tühja seina konstruktsiooniga.

Paroc kivivill

Alljärgnev joonis näitab mitmekihilise vaheseina heliisoleerimist kivivillaga ja ilma kivivillata õõnsustes.

Topeltseina helisummutus