Helibarjäärid

Heli- või mürabarjääride, nagu näiteks seinad või ekraanid, eesmärk on luua akustiline vari, mis blokeerib helilainete vaba liikumise. Mürataseme vähenemine selle varjuga sõltub sagdusest. Kõrgetel sagedustel on barjääri efekt selge, kuid madalatel sagedustel (pikkadel lainepikkustel) varju efekt väheneb.

Helibarjääri asukoht peab olema hoolikalt valitud. Et see hästi töötaks, peab barjäär heli kandma esialgsest marsruudist nii kaugele kui vähegi võimalik ning selle nurka võimalikult palju muutma. Parima efekti annab, kui asetada ekraan müraallika lähedale. Nende vahele jääv osa on kõige halvem positsioon. Ekraani summutus on peamiselt saavutatud õige kõrgusega H ning ekraani laiusega müraallika suurus suhtes (vaata alljärgnevat pilti).

Helibarjäärid


Hoonetes paigutatavad ekraanid peavad alati olema kombineeritud helineelava katusega, et peegeldust vältida. Tavaliselt on ekraani mõju hoones umbes 5-10 dBA. Ekraani helisummutuskoefitsient peab olema umbes 20-25 dBA.

 

Helibarjäärid