Helisummutusmaterjalide klassifikatsioon

Materjali võime heli summutada on peamiselt määratletud summutuskoefitsientidega, mis on mõõdetud praktikas erinevatel sagedustel. See tähendab, et ühel materjalil on erinevatel sagedustel mitu erinevat koefitsienti.

Määrates toote jaoks õiget summutusklassi, mõõdetakse enne toodet EN ISO 354 järgi. Testi tulemuseks on summutuskõver, mis väljendab summutuskoefitsienti iga testis kasutatud sageduse puhul.

Kaalutud helisummutuskoefitsient on tulemuseks standartsetel sagedustel helisummutuskeofitsiendi väärtuste võrdlusele referents kõveraga vastavalt ISO 11654-le. αw on ripplagede tootjate poolt Euroopas kasutusele võetud peamise meetodina, sest seda tunnustab ka ripplagede CE märgis.

EN ISO 11654-ja kasutatakse samuti materjalide helisummutuse klassifitseerimiseks mõõdetud kõverate puhul kategooriates A kuni E. Klassifikatsioonil A on võime summutada heli ning E on selles osas nõrgim. Paigaldusmeetod koosmõjus materjali omadustega omab tulemusele suurt mõju. Klassifikatsioonisüsteem aitab projekteerijatel võrrelda ja valida sobivaid summutusmaterjale erinevateks rakendusteks. Kivivillast akustilised paneelid on üldiselt A klassi parimad.

 

Näide: Võrreldeserinevaid tooteid nende summutusklassi alusel.

Toote nr 1 summutusklass on A ning toote nr 2 summutusklass on C ning kasutatakse samu paigaldusmeetodeid. See tähendab, et summutuskoefitsient tootel nr 1 on 50% parem, kui tootel nr 2. Ülesandeks on projekteerida lasteaia mängutuba, mille kaja pikkus oleks 0.6 sekundit. Peale vajamineva summutusmaterjali koguse arvutamist näeme me, et toote nr 1 puhul peab katma kogu ruumi lae ning suure osa ka seinadest, et saavutada soovitud kaja pikkust. Kui aga valida toode nr 2, siis on seda vaja poolteist korda rohkem, kui toodet nr 1. Praktikas viib see selleni, et ruumis ei ole toote nr 2-e jaoks piisavalt palju pinda.


αw  Helisummutuse klassifikatsioon
1.00–0.95–0.90  A
0.85–0.80  B
0.75–0.70–0.65–0.60  C
0.55–0.50–0.45–0.40–0.35–0.30  D
0.25–0.20–0.15  E
0.10–0.05–0.00  Klassifitseerimata

Helineelduvuse klassifikatsioon