Vastupidavus

Ehitustoodete regulatsiooni (CPR) F osa määratleb vastupidavust järgmiselt: “Toote vastupidavus on toote võime säilitada nõutud omadused ettenähtud või pika aja vältel, kui sellele mõjuvad aimatavad tegurid. Tavalise hoolduse korral peab korralikult disainitud ja väljatöötatud toode olema võimeline töötama Ehitustoodete regulatsioonis nimetatud majanduslikult mõistliku aja jooksul.”

Seega sõltub vastupidavus tootele ettenähtud kasutusalast ja hooldusest. Vastupidavuse hindamisel saab vaadelda toodet kui tervikut või erinevaid kasutusomadusi eraldi, seni kuni need on kooskõlas ehitustoodete regulatsiooniga. Mõlemal juhul tuleb toote kasutusala jätta nõutud tasemele terve elutsükli jooksul.


Vananemine

Vananemine tähendab toote omaduste muutumist aja jooksul. Suur niiskus ja kõrge temperatuur koos võivad mõjutada kivivilla mehaanilisi omadusi. Selliste äärmuslike ilmastikuolude esinemisel võib ilmneda toote seisundi halvenemine.


Mõõtmete vastupidavus koorma all, temperatuur ja niiskus

Mõõtmete vastupidavus tähendab seda, et materjal säilitab aja jooksul oma algupärase suuruse ja paksuse. Katse tehakse EN 1604 alusel (katse: 48 h ja 23°C, niiskus 90%; maksimaalne muutus võib olla 1%).

Mõõtmete vastupidavus on isoleertoodete puhul oluline, et need töötaksid ka pikema aja vältel korralikult. Nõuded seatakse kas mõõtmete vastupidavusele ühesuguse temperatuuri juures (EN 1604) või stabiilsusele muutliku temperatuuri ja niiskuse puhul (EN 1603). Kui materjal peab kandma koormat, tuleks valida isoleertoode, mille paksus püsib pikaajaliselt väga stabiilsena (EN 1606).

Muutuseid materjalide mõõtmetes põhjustavad muutused nende soojustegurites. See on määr, mille alusel materjalid tõmbuvad kokku või laienevad, kui neid jahutatakse või soojendatakse. Peaaegu kõikidel materjalidel on soojustegur, mis sõltub materjali keemilisest koostisest.

Kivivill on anorgaaniline materjal ning säilitab oma kuju ja mõõtmed igas olukorras.

 

Vastupanu happesusele ja kemikaalidele

Isoleertooted peaksid kokku sobima hoone struktuuris olevate teiste toodetega. Nad peaksid olema vastupidavad happesusele, kui nad puutuvad kokku betooniga, ning kemikaalidele, mida kasutatakse veekindluse tagamisel, liimimisel jne.

Happekindlus on väga oluline omadus isoleermaterjalide jaoks, mida kasutatakse õhukeselt krohvitud toodetes, kus krohv on pandud otse isolatsiooni pinnale.

  • Kivivill on happekindel  

UV kiirgus paigaldamisel

Ehituse käigus puutuvad isoleertooted kokku ultravioletkiirgusega. Tavaliselt juhtub see ETICS puhul, kui kõige pealt soojustatakse ära hoone fassaad, mis katmata jäetakse. Hiljem alles kantakse õhukese kihina peale krohvi. Väga oluline on, et soojustus peaks vastu ultravioletkiirgusele ilma, et selle seisukord halveneks.

Allolevas tabelis on välja toodud standardsed vastupidavuse katsemeetodid.

Mõõdetav väärtus  Standard katsemeetod  Mineraalvill In-situ isolatsioon 
Mõõtmete vastupidavus ühesuguse temperatuuri juures    x  
Mõõtmete vastupidavus temperatuuri ja niiskuse puhul    x  
Paksuse pikaajaline stabiilsus      
Kemikaalikindlus    x  x
UV kiirgus    x  
Sandwich paneelide vastupidavus EN 14509
DUR 1
DUR 2
 x