Säästev areng

Brundtlandi komisjon nimetas 1987. aastal sääsvat arengut kui “arendustöö, mis katab praegused vajadused, ilma et seataks ohtu tulevaste põlvkondade võime oma vajadusi rahuldada.”(1)

Säästev areng hõlmab inimtegevuse keskkondlikke, sotsiaalseid ja majanduslikke aspekte globaalses tähenduses. Keskkondlikeks aspektideks on kõikide ressursside efektiivne kasutamine, saastatus, jäätmed ja taaskasutus. Sotsiaalsed aspektid on töötajate heaolu, tervis ja turvalisus, kuid laias laastus ka panus ühiskonda, korporatiivne identiteet ja äri pikaajaline elujõud. Majanduslikud aspektid on näiteks kasumlikkus, tootlikkus, aktsionäride tulu ja investeeringute tasuvus.

 

Jatkusuutlikkuse mõõtmed ja naited

Paroc’i lahendused ja materjalid

Meie eesmärgiks Paroc’is on joondada lahenduste välja töötamine väga lähedalt kasutaja ja kliendi vajadustega, samal ajal kui kõige aluseks on säästev areng. Paroc on vastutustundlik firma, mis rahuldab nii praeguse kui ka tulevase generatsiooni vajadusi. Jätkusuutlikkus on meie tootmisprotsesside arenduses kesksel kohal. Meie isolatsioonilahendused annavad võimaluse energia säästmiseks. Me oleme väga uhked selle üle, et Paroc’i ärituumaks on panustada säästvasse arengusse.

Kui räägitakse passiivmajadest või energiatõhusatest lahendustes, saame uhkelt väita, et oleme teed rajanud nii madalenergia majade kontseptsiooni loomisel kui ka eesrindlike säästlike energiat ümbertöötlevate ja strukturaalsete lahenduste välja töötamisel. Selliste kontseptsioonide arendamine on järjepidevalt töös olnud meie ENERGYWISE progrommis alates 1990ndates.

Me toodame kivivilla soojustustoodete jaoks. Olles alusmaterjaliks meie toodetele on kivimitel palju eeliseid. Sellist toormaterjali on peaaegu võimatu ära tarvitada ja seda võib igalt poolt rohkelt leida. Tänu oma koostisele on valmistoode väga vastupidavast kiust. Kivivill peab vastu ajale, tulele ja veele.

Me pakume Teile vastupidavaid ja jätkusuutlikke toodeid. Meie kivivillast lahendused on väga vastupidavad ja energiatõhusad. Kivivilla toodetakse 98% kivimitest. Kivimid sulatatakse ja tsentrifuugitakse kiududeks. Tootmisprotsessi ajal lisatakse hulka ka sideaine. Tootmise tulemusena valmib väga vastupidav ning kuumuse-, tule- ja helikindel isoleermaterjal. Energia, mida tootmisprotsessis kasutatakse teenitakse toote elutsükli jooksul sajakordselt tagasi.

 

PAROC kivivilla elutsükli mõjud

PAROC kivivill on keskkonnasõbralik ja tõhus viis hoone soojustamiseks. Lisaks sellele säästab see raha. Võrreldes sellega, kui palju PAROC kivivill säästab oma eluaja jooksul raha, kulub selle materjali tootmiseks ainult üks protsent energiat. PAROC kivivilla saab ka korduvkasutada või hiljem turvaliselt hävitada.

 

PAROC kivivilla toormaterjalist 95% moodustavad kivimid

 • PAROC kivivill on tehtud looduslikest kivimitest. 
 • Kivivill on ~98% õhk ja ~2 % kivimite kiud. 
 • Uuringud näitavad, et PAROC kivivill täidab ka kõige rangemad siseõhu emissiooni nõuded. 
 • Kivimid on loodusressursid, mida on peaaegu võimatu ära tarvitada, sest kivimid on olnud olemas terve inimkonna eluaja jooksul.

Keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaat

 • Paroc on saanud ISO 1400 sertifikaadi. See näitab, et Paroc pöörab tähelepanu keskkondlikele aspektidele, nagu näiteks emissioon õhku, jäätmekäitlus, loodusressursside kasutamine ja energiatõhusus, ning arendab pidevalt tootmise mõju keskkonnale.
 
Tootmisliin 

Energia tasakaal on väga positiivne

 • Kivivilla tootmine säästab palju rohkem energiat, kui on nõutud. 
 • Kivivilla tootmiseks läheb vaja kõigest pool sellest energiast, mida kasutatakse teiste isolatsioonimaterjalide tootmiseks (tselluloos, lina). 
 • Energia tasakaal muutub positiivseks juba paar kuud peale paigaldust (Allikas: Force Technology/ dk-Teknik). 

Jäätmekäitlus

 • Jäätmed, mis tekivad tootmises plaatide lõikamise tulemusena, võetakse kasutusse uute kivivilla toodete tootmisel, vähendades seega vajamineva toormaterjali hulka.

Tõhus transport

 • Kivivilla hea kokkusurumisvõime tähendab seda, et madala tihedusega tooted saab pakkida poole väiksematesse pakenditesse, kui nende ruumala ette näeks. 
 • Seega läheb transpordiks vaja vähem veoautosid. 
 • Kuigi liiklus ja transport mõjutavad keskkonda, siis hoolimata sellest peab ikkagi materjalid kuidagi kohale toimetama. Vahemaad ei ole aga pikad, sest meie tehased asuvad kesksetes kohtades ja tööstuspiirkondade läheduses. 
 • Eesmärgiks on vähendada mõttetut kulusid ja kõik veoautod alati võimalikult täis laadida. 
 • Juba on näha tõhusama transpordi tulemus: veoautod täituvus umbes 80%.
 transporditõstuk

Plastikjäätmed

 • Paroc toetab ja panustab erinevates riikides plastikust jäätmete kogumissüsteemide välja töötamisse. 
 • Paljudes riikides on juba olemas kogumissüsteemid plastikjäätmete jaoks. 
 • Paroc võtab ka ise osades oma tehastes plastikjäätmeid vastu.
PE-LD logo 

Euroaluste taaskasutus

 • Enamus euroalused, mida Paroc kasutab on mitmeotstarbelised. → Vanu puidust aluseid saab kasutada küttevahendina, näiteks eramajades või elektrijaamades.
 • Heas korrasolevad alused saab saata lähedal asuvatesse tehastesse.
PAROC alus 

Euroalused kui soojustus

 • Katusetoodete jaoks kasutab Paroc Rootsis kivivillast aluseid. 
 • Peale transportimist saab aluseid kasutada soojustusena katusel ning selle tulemusena jääb järgi väga vähe jäätmeid.

Jäätmete taaskasutus

 • Kuni 5% kasutatud materjalidest on paigaldamise käigus tekkinud jäätmed. 
 • Me soovitame kasutada võimalikult optimaalse suurusega tooteid. 
 • Nii palju jäätmeid kui võimalik tuleks ära kasutada, et vältida liigset transporti. 
 • Kivivilla ülejääke võib kasutada pööningute soojustamiseks koos puistevillaga.

Jäätmed tagasi tehasesse

 • Kodustes tingimustes kivivilla paigaldamise käigus tekib jäätmeid kuni 5% villa kogumahust. 
 • Paroc võtab vastu klientide jäätmeid kõikides oma esinduspunktides. Teise võimalusena võib jäätmed viia puistevilla paigaldajale.  
Keskkonnasõbralik 

Puistevilla valmistamine

 • Jäätmeid võib töödelda spetsiaalse purustusmasinaga, et neid taaskasutada näiteks lae soojustamiseks.
Keskkonnasõbralik 

Nõuded jätkusuutlikkule hoonele

 • Energia tõhus kasutamine 
 • Emissioonide viimine miinimumini 
 • Jäätmete korduvkasutamine 
 • Toote eluea kindlaks tegemine 
 • Paindlikkus.

Energiatõhusus

 • Ühe tonni süsihappegaasi genereerimisel kivivilla tootmisprotsessis, säästetakse 50 aasta jooksul tänu selle soojusisolatsiooni omadustele umbes 200 tonni süsihappegaasi (Allikas: EURIMA). 
 • Parem soojustus = väiksem energiakulu = säästmine!

Kasutatud materjalide korduvkasutus

 • Kasutatud kivivilla võib taaskasutada soojusisolatsioonina uutes kohtades, kui materjali saab esialgsest asukohast tervena eemaldada.
 • Lammutustööde käigus alles jäetud kivivilla võib purustada ja taaskasutada. 
 • Paroc’i kivivilla võib turvaliselt kasutada pinnase täite või struktuurina.

Link: www.eurima.org