EL poliitika

Euroopa Liidus tarbivad hooned 40% kogu energiast. EL energiatõhususe direktiivi ja selle redaktsiooni eesmärgiks on arendada energiasäästlikkust. Ehitussektoris pööratakse üha suuremat tähelepanu energiatarbimise parandamisele nii uute ehitiste kui ka olemasolevate hoonete puhul. Lisaks hoonete energiatarbimisele on ka oluliseks probleemiks säästev areng. Euroopa Liidu poliitika koostöös uute säästva arengu standartitega ehitussektorile (CEN TC 350) ning ehitus- ja toodete märgistusega, tegelevad sellega, et viia ehitustööstus jätkusuutlikuma tootmise poole.

Ehitustööstust mõjutab väga tugevasti jätkuv madalseis finantsturul nii Euroopa Liidus kui ka ülemaailmselt. Väljavaade 2012. aasta ehitussektorile on majanduslikult väga keeruline. Majanduslik keskkond muudab uute kontseptsioonide ja operatsioonimudelite tutvustamise raskeks, sest majaomanikud vaatavad väga täpselt, kuhu nende raha lühiajaliselt paigutub. Jätkusuutlikkuse majanduslik külg on järgmise paari aasta jooksul elulise tähtsusega. Sellises majanduslikus olukorras aga ei saa jätta rõhutamata, et näiteks renoveerimine on majandusliku külje pealt positiivseks aspektiks, sest tekitatakse uusi töökohti ja säästetakse energiat.

EL energiatõhususe direktiivi redaktsiooni kohaldamine liikmesriikide siseriiklikus õiguses omab otsustavat rolli kohalike turgude arengus ja ENERGYWISE kontseptsioonide kasutamises ehitustööstuses.

Lingid:

European Commission: Construction Products Regulation 
European Commission: Sustainable and responsible business  
European Commission: Green public procurement 
European committee for standardization: CEN/TC 350 - Standards
Energy performance of buildings