Roheliste hoonete standardid ja märgistus

Me toetame jätkusuutlikkuse arendamist ehitustööstuses. Elutsükli pikenemine kindlustab pikaajalisuse ja terviklikkuse ning võtab arvesse hoone energiatõhususe tema eluea jooksul ehk säästetud energia. Me toetame jätkusuutlikku arengut vastavalt CEN ja ISO standartitele.

CEN Tehniline Komitee 350 koostab ehitustööde jätkusuutlikkuse standardi. Saadaval on ka ISO standardid toote elutsükli ja keskkonnamõju hindamiseks.

Lingid:

European committee of standardisation 
International Organisation for Standardisation

Vabatahtlik hindamissüsteem

Tänu hoonetele mõeldud hindamissüsteemidele saavad investorid, ametnikud ja kasutajad võrrelda reaalseid kinnisvaraobjekte ühtse metoodika alusel. Hindamissüsteemid tagavad läbipaistvuse, kui hinnatakse hoonete toimimist terve nende elutsükli jooksul. Hindamissüsteemid võrdlevad hooneid kasutades erinevaid näitajate kategooriaid. Nendel näitajatel on piirväärtused nii riiklikes kui ka rahvusvahelistes regulatsioonides. Kasutades kordajaid kombineeritakse näitajad, et saada projekti täiuslik hinne.

Paljud riigid on loonud roheliste hoonete nõukogud, mis väljastavad sertifikaadi sellistele nõudmistele vastavatele hoonetele. Riiklike roheliste hoonete nõukogude kõrval on loodud ka rahvusvaheline roheliste hoonete nõukogu, et vahetada kogemusi ja üksteiselt õppida.

Link: 

World Green Building Council

PromisE

PromisE on Soome keskkonna hindamise ja klassifitseerimise süsteem uutele ja olemasolevatele hoonetele. Süsteem koosneb neljast kategooriast: kasutajate tervis, loodusressursside kasutamine, mõju keskkonnale ja keskkonnaohud. Allolev tabel tutvustab neid kategooriaid ja näitajaid uute hoonete põhjal.

Näitaja kaalutud väärtus  Ärihooned Elumajad
Kasutajate tervis

25

25

Loodusressursside kasutamine 30 30 
Kahju keskkonnale  35 35
Keskkonnaohud 10 10

Link:

http://www.promiseweb.net  

 

BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) on keskkonna hindamise meetod, millel on olemas ettenähtud kriteeriumid, et hinnata hoone omadusi, disaini, ehitust ja kasutust. Mõõtmiseid tehakse erinevate kategooriate ja kriteeriumite alusel, alates energiast kuni ökoloogiani. Tulemused on seotud energia, veekasutuse, sisekeskkonna (tervis ja heaolu), reostuse, transpordi, materjalide, jäätmete, ökoloogia ja juhtimisprotsessidega.

BREEAM tegeleb erinevate keskkondlike ja säästva arengu probleemidega, selleks et arendajad, disainerid ja majaomanikud saaksid oma keskkonnaalaseid tunnistusi näidata klientidele, planeerijatele ja teistele osapooltele. BREEAM kasutab selget hindamissüsteemi, mis tugineb teadusele ja uuringutele. See annab positiivset mõju ehitusdisainile ja –töödele ning majahaldusele, lisaks määratletakse ja hoitakse tehnilist taset kvaliteedi ja sertifikaatide osas.

BREEAM kasutab erinevaid formaate, alates riigi spetsiifilistest kavadest, mis on mugandatud kohalike olude jaoks, kuni rahvusvaheliste kavadeni, mida läheb vaja individuaalsete projektide sertifitseerimiseks ükskõik kus kohas maailmas.

Link:

BREEAM 

  LEED

  LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on rahvusvaheliselt tunnustatud roheliste hoonete sertifitseerimissüsteem, mis on koostatud USA Rohelise Ehituse Nõukogu poolt, et hinnata hoone keskkondlikku toimimist ning edendada jätkusuutlikku ehitusdisaini. Süsteem on punktipõhine, mille alusel võivad projektid teenida punkte keskkonnasõbralike lahenduste eest hoone ehitamisel või kasutamisel.

  Sertifikaadi saamiseks peab hoone koguma vähemalt 40 punkti. Hõbetaseme jaoks on vajalik 50-59 punkti, kuld nõuab 60-79 punkti ja plaatina 80-110 punkti. Skaalad vastavad punktidele, mida on võimalik teenida viies rohelise disaini kategoorias: jätkusuutlik ehituspaik, vee kasutamise tõhusus, energiasäästlikkus, materjalid ja ressursid, ning sisekeskkonna kvaliteet. LEED võib anda punkte ka näiteks uuendusliku disaini ja materjaliomaduste eest.

  LEED sertifikaat annab kliendile ja avalikkusele kolmanda osapoole kinnituse, et keskkondlikud eesmärgid on saavutatud ja hoone töötab vastavalt projekteeritud tingimustele. Sertifikatsioon pakub mitmed eeliseid valitsuse toetuse näol ning võib suurendada ka huvi projekti vastu.

  Link:

  Green Building Certificate Institute