Sotsiaalsed mõjud

Vaadeldes säästva arengu probleeme on võimalik näha puudusi selle kõigis kolmes aspektis: majanduslikus, keskkondlikus ja sotsiaalses. Meie arendustegevus on suunatud sellele, et rahuldada kõikidest aspektidest tulenevaid nõudeid.

Oleme aktiivselt tegelenud sellega, et energiatõhususe nõue sisse viia kõikidesse struktuuridesse, ehitus- ja materjalikontseptsioonidesse, nii uusehitiste kui ka renoveerimisprojektidesse. Me arendame ka kogu aeg oma tootmisoperatsioone vastavalt ettenähtud nõuetele.

Jätkusuutlik tarbimine tähendab seda, et ressursside tõhus kasutamine on meie põhieesmärgiks uute tootmisoperatsioonide väljatöötamisel. Selle tulemusena pakume oma klientidele tooteid, mis aitavad kaasa emissioonide vähendamisele energia, maapinna, vee ja õhu kaudu ning loovad puhtama ja tervislikuma keskkonna.

Sotsiaalsed mõjud

Pilt: Jätkusuutliku arengu kolm dimensiooni

Sõltumatu mittetulundusliku organisatsiooni BPIE uuringu tulemused näitavad, et hoonete renoveerimise tulemusena on võimalik Euroopas tekitada kuni 1.1 miljonit uut töökohta ja vähendada Euroopa Liidu energiatarbimist 32%.

Link: Buildings Performance Institute Europe: Europe's Buildings under the Microscope